Umaško vino od amfore do terana - izložba

05.05.2017. u 19:30 sati

Otvaranje izložbe "Umaško vino od amfore do terana", Muzej grada Umaga

Program obrađuje, zaštićuje, istražuje i prezentira predmete iz muzejskog fundusa čime se afirmira društvena uloga Muzeja u zajednici. Ujedno je to pripremna tema za jedan dio stalnog postava u muzejskoj zgradi, koja je u tijeku obnove.

Program "Umag u maju" možete preuzeti ovdje.