Manjine svome gradu

10.05.2017. u 19:30 sati, kino dvorana POU "Ante Babić" Umag

"Manjine svome gradu", kulturno-zabavni program u organizaciji nacionalnih manjina Umaga, kino dvorana POU „Ante Babić“

Program "Umag u maju" možete preuzeti ovdje.