Proslava Svetog Pelegrina, zaštitnika Grada Umaga-dječje radionice

22.05.-23.05.2017., 09:00-11:00, ulicama grada

Proslava Svetog Pelegrina, zaštitnika Grada Umaga - dječje radionice

Program "Umag u maju" možete preuzeti ovdje.