Naslovna / Organizacija / Gradonačelnik / Misija i vizija

Misija i vizija

MISIJA GRADA UMAGA

Kontinuirano poboljšanje kvalitete življenja u Gradu Umagu, odgovorno upravljanje javnim dobrima, stvaranje uvjeta za održivi razvoj i muđugeneracijsku solidarnost, participacija građana u odlučivanju, transparentnost gradske uprave koja svojim radom osigurava pružanje kvalitetne usluge građanima, predstavlja misiju Grada Umaga. Grad Umag kao poželjna i sigurna destinacija, osigurava uvjete za funkcionalno, ekonomično i učinkovito upravljanje kroz:
  • gospodarski napredak, poštujući načelo održivog razvoja

  • podizanje sveobuhvatne socijalne, zdravstvene i opće društvene sigurnosti te društvenog standarda uz razvoj ljudskih potencijala

  • osiguranje uvjeta za društveni razvoj u odgojnim, obrazovnim, sportskim i kulturnim aktivnostima

  • stvaranje organizacijskih pretpostavki za razvoj kvalitetnim planiranjem prostora, osiguranjem zaštite okoliša i izgradnjom infrastrukturnih objekata

  • uspostavu odgovarajućeg sustava održavanja komunalne infrastrukture

VIZIJA GRADA UMAGA

Grad Umag je mediteransko mjesto ugodnog i sigurnog življenja, grad turizma, sporta, kulture, grad po mjeri čovjeka. Grad koji će u okviru vlastitih mogućnosti u postojećem okruženju, korištenjem svih raspoloživih resursa i znanja, voditi računa o uravnoteženom razvoju, stvarati preduvjete zdravog, ugodnog i perspektivnog života svih njegovih žitelja.

Ravnomjernim razvojem, u skladu s interesima građana, osigurat će najbolje uvjete za ubrzani gospodarski i društveni razvitak, razvijati vrijednosti i dostignuća grada sporta, kulture i kvalitetnog življenja te osigurati zaštitu prirodne, povijesne i kulturne baštine.


 

Vrijeme

  • 28°C 22°C 24.07.2017 Ponedjeljak
  • 30°C 22°C 25.07.2017 Utorak
  • 27°C 19°C 26.07.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr