Naslovna / Natječaj za sufinanciranje manifestacija u području gospodarstva u 2017. godini

Natječaj za sufinanciranje manifestacija u području gospodarstva u 2017. godini

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Umaga od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva na području Grada Umaga, dana 01. veljače 2017. godine objavljuje Natječaj za sufinanciranje manifestacija u području gospodarstva u 2017. godini.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail paolo.dragan@umag.hr

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

1. Tekst natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
4. Opisni obrazac prijave
5. Obrazac proračuna
6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
8. Obrazac za opis organizacije i provedbe manifestacije
9. Obrazac financijskog izvješća organizacije i provedbe manifestacije  

Vrijeme

  • 28°C 22°C 24.07.2017 Ponedjeljak
  • 30°C 22°C 25.07.2017 Utorak
  • 27°C 19°C 26.07.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr