Naslovna / Prve izmjene Natječaja za sufinanciranje manifestacija u području gospodarstva u 2017. godini

Prve izmjene Natječaja za sufinanciranje manifestacija u području gospodarstva u 2017. godini

Grad Umag, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Umaga od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva na području Grada Umaga, dana 15. rujna 2017. godine objavljuje Prve izmjene Natječaja za sufinanciranje manifestacija u području gospodarstva u 2017. godini.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail paolo.dragan@umag.hr

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

1. Tekst natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
4. Opisni obrazac prijave
5. Obrazac proračuna
6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
8. Obrazac za opis organizacije i provedbe manifestacije
9. Obrazac financijskog izvješća organizacije i provedbe manifestacije  

Vrijeme

  • 17°C 11°C 21.09.2017 Četvrtak
  • 19°C 12°C 22.09.2017 Petak
  • 20°C 12°C 23.09.2017 Subota

izvor: meteo.hr