Naslovna / Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag - Polesine

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag - Polesine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Umaga KLASA: 350-02/15-01/07, URBROJ: 2105/05-02-17-46 od 06. veljače 2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA UMAG - POLESINE

1.    Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag - Polesine trajati će 30 dana, od 20. veljače do 21. ožujka 2017. godine.

2.    Uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Umag - Polesine moći će se izvršiti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, G.Garibaldi 6, svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Grada Umaga.

3.    Javno izlaganje održati će se u četvrtak 09. ožujka 2017. godine u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6.

4.    Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Umag - Polesine mogu se, do zaključenja javne rasprave, podnositi:
    - upisom u Knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida,
    - pismenim putem na: Grad Umag, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg Slobode 7, 52470 Umag,
    - upisom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

5.    Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, nisu čitko napisani ili ne sadrže ime, prezime i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Grafički dio
1) Korištenje i namjena površina
2.1) Korištenje i namjena površina (promet)

Prometna, ulična i komunalna infrastruktura mreža
2.2) Elektroničke komunikacije
2.3a) Elektroenergetika-srednji napon
2.3b) Elektroenergetika-niski napon
2.3c) Javna rasvjeta
2.4) Plinoopskrba
2.5) Vodoopskrba
2.6) Odvodnja otpadnih voda

3) Oblici korištenja
4) Načini i uvjeti gradnje

Tekstualni dio
Odredbe za provedbu
Obrazloženje
Sažetak za javnost


 

Vrijeme

  • 17°C 11°C 21.09.2017 Četvrtak
  • 19°C 12°C 22.09.2017 Petak
  • 20°C 12°C 23.09.2017 Subota

izvor: meteo.hr