Naslovna / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Umag, putem Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju, poziva sve stranke u postupku na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodovodna mreža Komunela – centralni sadržaji, 5 (pet) faza, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.1853/1, 1714, 1854, 1853/4, 3942, 1852, 1846, 1309/1, 1842, 1841 i 1839/1 sve k.o. Umag.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2017.g. u 8.00 sati, na lokaciji – Umag, Trg Slobode 7, 1. kat, soba br.15.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


 

 

Vrijeme

  • 17°C 11°C 21.09.2017 Četvrtak
  • 19°C 12°C 22.09.2017 Petak
  • 20°C 12°C 23.09.2017 Subota

izvor: meteo.hr