Naslovna / Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama (nerazvrstane ceste)

Grad Umag, sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi br. 6, putem UO za komunalni sustav, objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA

Temeljem članaka 123. do 133. Zakona o cestama, Uputi Državne geodetske uprave, KLASA: 932-01/12-02/182; URBROJ: 541-03-1-12-28, Zagreb, 24. listopada 2012. i Zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Umaga (KLASA: 363-02/17-01/43, URBROJ: 2105/05-02-17-3, Umag, 8. veljače 2017.) započinje postupak evidentiranja nerazvrstane ceste, Murine (bijela cesta – križanje NPC2 – Prva i Druga do ceste za naselje Galići) koja se nalazi u Gradu Umagu. Ovim javnim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Stručne poslove geodetske izmjere izvodi ovlašteni inženjer geodezije Ivan Puškarić, dipl.ing,geod., br. ovlaštenja: Geo 100 iz TOPOING d.o.o. Kastav, Rubeši 80A.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste nositelji prava mogu obaviti u petak 17. veljače 2017. u prostoriji gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6 od 12,00 do 13,00 sati.


GRAD UMAG
UO za komunalni sustav

 

Vrijeme

  • 17°C 11°C 21.09.2017 Četvrtak
  • 19°C 12°C 22.09.2017 Petak
  • 20°C 12°C 23.09.2017 Subota

izvor: meteo.hr