Naslovna / Javni poziv za uvid u spis predmeta i dostavu dokumentacije

Javni poziv za uvid u spis predmeta i dostavu dokumentacije

Grad Umag sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi, br. 6, putem Ureda Grada objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV
ZA UVID U SPIS PREDMETA I DOSTAVU DOKUMENTACIJE

Grad Umag, u svojstvu zemljišnoknjižnog vlasnika nekretnine oznake k.č.br. 1687 k.o. Umag, poziva sve zainteresirane osobe koje posjeduju kakvu dokumentaciju koja bi mogla biti valjani temelj za priznavanje kakvog stvarnog prava u odnosu na objekt izgrađen na predmetnoj katastarskoj čestici, da izvrše uvid u spis predmeta u postupku izlaganja predmetne nekretnine na prodaju, a koja će se prodaja provesti putem raspisivanja javnog natječaja, po proteku roka naznačenog u ovom pozivu, odnosno da dostave traženu dokumentaciju, ukoliko takvu posjeduju.

Uvid u spis predmeta i dostavu tražene dokumentacije sve zainteresirane osobe mogu dostaviti u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ove obavijesti, zaključno do  24. travnja 2017. godine, na sljedeću adresu:

Grad Umag, Ured Grada, G. Garibaldi 6, II kat (ured br. 7).

Za sve ostale informacije u svezi ovog poziva zainteresirane osobe mogu se obratiti na sljedeće tel.br.: 052/702-969 ili 052/702-966 ili osobno na prethodno naznačenu adresu.

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr