Naslovna / Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Umag, putem Upravnog odjela za izdavanje akata za gradnju, poziva sve zainteresirane na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbna građevina "Vodovodni ogranak Grota", 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.3/8 zgr., 3/19 zgr., 806 i 41/56 k.o. Materada (Grota-Vardica).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.04.2017.g. u 9.30 sati, na lokaciji – Umag, Trg Slobode 7, 1. kat, soba broj 15.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PREUZMI JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA

 

Vrijeme

  • 19°C 13°C 25.09.2017 Ponedjeljak
  • 20°C 13°C 26.09.2017 Utorak
  • 21°C 14°C 27.09.2017 Srijeda

izvor: meteo.hr