Naslovna / Organizacija / Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom.
Gradsko vijeće donosi:
 • Statut Grada Umaga,
 • Poslovnik Gradskog vijeća,
 • odluku o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
  Grada,
 • proračun i odluku o izvršavanju proračuna,
 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
 • odluku o privremenom financiranju
 • odluke  i  druge  opće  akte  koji  su  mu  stavljeni  u  djelokrug  zakonom  i
  podzakonskim aktima. 
Gradsko vijeće čine vijećnici izabrani na način određen zakonom.

 

Vrijeme

 • 10°C 1°C 21.02.2017 Utorak
 • 10°C 3°C 22.02.2017 Srijeda
 • 12°C 5°C 23.02.2017 Četvrtak

izvor: meteo.hr