Naslovna / Organizacija / Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom.
Gradsko vijeće donosi:
 • Statut Grada Umaga,
 • Poslovnik Gradskog vijeća,
 • odluku o uvjetima, načinu  i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
  Grada,
 • proračun i odluku o izvršavanju proračuna,
 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 
 • odluku o privremenom financiranju
 • odluke  i  druge  opće  akte  koji  su  mu  stavljeni  u  djelokrug  zakonom  i
  podzakonskim aktima. 
Gradsko vijeće čine vijećnici izabrani na način određen zakonom.

 

Vrijeme

 • 16°C 12°C 27.04.2017 Četvrtak
 • 15°C 13°C 28.04.2017 Petak
 • 16°C 8°C 29.04.2017 Subota

izvor: meteo.hr