Naslovna / Poslovnik Gradskog vijeća Grada Umaga

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Umaga

Poslovnikom se uređuje način  rada Gradskog vijeća Grada Umaga,  a osobito način konstituiranja Gradskog vijeća,  ostvarivanje prava,  obveza  i  odgovornosti  vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja odnosno razrješenja u Gradskom vijeću, javnost rada te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Umaga.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Umaga
 

Vrijeme

  • 29°C 20°C 17.08.2017 Četvrtak
  • 31°C 22°C 18.08.2017 Petak
  • 31°C 22°C 19.08.2017 Subota

izvor: meteo.hr