Naslovna / Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Izgradnja sustava vodozaštite grada u sklopu mega projekta „Smart city - Green city“

    Iznos investicije: 14 milijuna kuna

    Investitori: Hrvatske vode i Grad Umag

Izgradnja i rekonstrukcija Kolodvorske ulice

    Iznos investicije: 14 milijuna kuna

    Investitori: Hrvatske Ceste,  Hrvatske vode i Grad Umag

Nastavak uređenja gradskog parka Humagum

    Investicija: 1 milijun kuna

    Investitor: Grad Umag

Izgradnja novog gradskog trga u Ulici 1. svibnja

    Investicija: 10 milijuna kuna

    Investitor: Grad Umag

Rekonstrukcija Ulice Dante i izgradnja novog rotora s ulaskom u parking Robne kuće

    Investicija: 5 milijuna kuna + 3 milijuna kuna

    Investitori: Grad Umag, 6. Maj d.o.o. i Hrvatske vode

Rekonstrukcija i izgradnja ostale komunalne infrastrukture na području svih naselja Grada Umaga

    Investicija: 15 milijuna kuna

    Investitor: Grad Umag

Nastavak plinofikacije grada u sklopu mega projekta „Smart city - Green city“

    Investicija: 5 milijuna kuna

    Investitor: Plinara Pula i Grad Umag

Sanacija odlagališta otpada „Donji Picudo-istok“ u sklopu mega projekta „Smart city - Green city“

    Investicija: 20 milijuna kuna

    Investitori: 6. Maj d.o.o. (EU fondovi)

Izgradnja dječjeg vrtića „Radost – Gioia“ u sklopu strateškog projekta „Umag – grad djece 2010.-2020.“

    Investicija s okolnim radovima: 32 milijuna kuna

    Investitori: Grad Umag (EU fondovi i FZOEU)

Izgradnja područne škole i vrtića Petrovija u sklopu strateškog projekta „Umag – grad djece        2010.-2020."

       Investicija: 7 milijuna kuna

       Investitor: Grad Umag (FZOEU)

Izgradnja trećih stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

     Investicija gradnje s pristupnim prometnicama i infrastrukturom: 25 milijuna kuna

     Investitori: državna agencija APN i Grad Umag

Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja - prostora za rad Hitne medicinske pomoći

      Investicija: 1 milijun kuna

      Investitor: Grad Umag

Od ukupnog iznosa investicija od cca 150 milijuna kuna, cca 80 milijuna kuna dobiveno je iz EU i državnih fondova.

 

Vrijeme

  • 29°C 20°C 17.08.2017 Četvrtak
  • 31°C 22°C 18.08.2017 Petak
  • 31°C 22°C 19.08.2017 Subota

izvor: meteo.hr