Naslovna / Projekt DOM UMIROVLJENIKA

Projekt DOM UMIROVLJENIKA

Početak projekta: svibanj, 2008.
Prekid radova: ožujak, 2009. – studeni 2009.
Planirani završetak projekta: prosinac 2013.

Pri odabiru njegove lokacije vodilo se računa o pristupačnosti kako njegovim korisnicima, tako i službama koje će omogućavati neometano i kvalitetno funkcioniranje Doma. U pogledu zaštite od požara, omogućen je pristup vatrogasnim vozilima sa svih strana, kao i vozilima hitne pomoći. Važna je blizina umaškog Doma zdravlja koja omogućava brzo i pravovremeno reagiranje u hitnim situacijama. Dom će biti prometno i pješački dobro povezan sa središtem grada te je njegovim budućim korisnicima omogućeno zadovoljavanje drugih potreba i interesa koje pruža blizina centra.

Dom se gradi na površini od 4.500,00 m 2 sa neto korisnom površinom od 3.720,90 m2, a predviđeni kapacitet iznosi 100 korisnika. Na raspolaganju će biti jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe raspoređene na tri kata. U prizemlju je predviđen tvz. Dnevni centar u kojem će biti omogućen cjelodnevni i poludnevni boravak.

Kako bi se što više olakšao život budućim korisnicima, u holu je predviđena kapela kako bi korisnici i njihovi posjetitelji mogli zadovoljavati svoje duhovne potrebe. Na raspolaganju će im biti i knjižnica, restoran, frizerski salon te polivalentna dvorana koja će doprinijeti kreativnom provođenju slobodnog vremena.

O korisnicima Doma brinut će niz djelatnika različitih stručnih profila podijeljenih u nekoliko službi koje će zajedno činiti jedinstvenu radnu cjelinu. Tako je predviđena služba socijalnog rada, služba pojačane medicinske njege, prehrambeno-tehnička služba i služba općih i računovodstvenih poslova.

Dovršetak izgradnje ovog modernog i funkcionalnog objekta predviđen je za kraj sljedeće godine kada bi mogli biti primljeni i prvi korisnici.

 

Vrijeme

  • 22°C 8°C 24.04.2014 Četvrtak
  • 22°C 13°C 25.04.2014 Petak
  • 22°C 12°C 26.04.2014 Subota

izvor: meteo.hr