Naslovna /

Plaće dužnosnika, službenika i namještenika

U Gradu Umagu zaposlene su 72 osobe na neodređeno radno vrijeme, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“, broj 1/14, 16/14, 21/14, 4/15 i 12/15).

Platni sustav gradskih dužnosnika (gradonačelnika i njegovih zamjenika) uređen je Odlukom o plaći i drugim pravima  gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službene novine Grada Umaga“ br. 06/10 i 15/15). Gradonačelnik i njegovi zamjenici dužnost obavljaju profesionalno.

Platni sustav službenika i namještenika uređen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine Grada Umaga“ br. 1/14).

Osnovica za obračun plaće uređena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike gradske uprave Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ br. 1/15).

Člankom 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) propisano je da masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Sukladno Proračunu Grada Umaga za 2017. g. rashodi za plaće zaposlenika gradske uprave u 2017.g. iznose cca. 13,4% od dopuštenih 20%.


Dokumenti:

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Odluka o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike gradske uprave Grada Umaga

* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

 

Vrijeme

  • 16°C 12°C 27.04.2017 Četvrtak
  • 15°C 13°C 28.04.2017 Petak
  • 16°C 8°C 29.04.2017 Subota

izvor: meteo.hr