Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Zahtjev za podmirenje troškova za školsku užinu i ručka u produženom boravku
U skladu s čl. 32., 34. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 10/22) i odredbama čl. 28. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 19/22), podnosim Gradu Umagu-Umago
1. Podaci o podnositelju
Ime:
Prezime:
OIB:
Adresa:
Datum rođenja:
Telefon:
Mobitel:
2. Podaci o korisniku usluge (učeniku)
Ime učenika:
Prezime učenika:
OIB učenika:
Datum rođenja učenika:
Adresa učenika:
3. Podaci o osnovnoškolskoj ustanovi
Naziv:
Razred:
4. Podaci o članovima kućanstva
Članovi kućanstva:
Ime i prezime
Datum rođenja
Srodstvo s podnositeljem
5. Dokumentacija
Dokumenti:
Uz Zahtjev prilažem: - potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu učenika (ne stariju od mjesec dana) - potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu roditelja, skrbnika ili udomitelja, odnosno potvrdu o odobrenom stalnom boravku za strance ili osobe bez državljanstva - presliku porezne kartice (Obrazac PK) podnositelja Zahtjeva iz koje je razvidno da porez i prirez na dohodak plaća na području Grada Umaga-Umago - rješenje nadležnog tijela i/ili druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 29. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Umaga-Umago - potvrdu o upisu učenika u osnovnu školu.

Klikni ili odvuci datoteke

6. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji