Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja
U skladu s čl. 32., 34. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga-Umago“ br. 10/22) i čl. 9. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 19/22), podnosim Gradu Umagu-Umago
1. Podaci o podnositelju
Ime:
Prezime:
OIB:
Adresa:
Telefon:
Mobitel:
IBAN račun:
2. Dokumentacija
Uz Zahtjev prilažem: - Rješenje Centra za socijalnu skrb Buje o ostvarenju prava na -Zajamčenu minimalnu naknadu - presliku kartice tekućeg računa ili potvrdu banke o IBAN računu.
Dokumenti:

Klikni ili odvuci datoteke

3. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji