Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć
U skladu s čl. 32., 34. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga-Umago“ br. 10/22) i čl. 78. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga-Umago, broj 19/22), podnosim Gradu Umagu-Umago
1. Podaci o podnositelju
Ime:
Prezime:
OIB:
Adresa:
Telefon:
Mobitel:
IBAN račun:
2. Razlog podnošenja zahtjeva
Razlog:
(Molimo Vas da ukratko opišete prilike u kojima se nalazite i da objasnite razloge zbog kojih se pomoć traži. Napominjemo da se jednokratna novčana pomoć ne isplaćuje po osnovi dugovanja za režijske troškove i troškove podmirenja kredita i drugih troškova koji su stvoreni svjesno i samovoljno te svih troškova proizašlih iz prekršajne ili kaznene odgovornosti podnositelja ili članova njegovog kućanstva.)
3. Podaci o potrebnom iznosu sredstava
Procijenjeni iznos potrebnih sredstava:
Zahtjev je podnesen i centru za socijalnu skrb?:
icon
da
icon
ne
Odobren iznos potpore od strane centra:
4. Podaci o članovima obitelji i kućanstva
Članovi obitelji i kućanstva:
Ime i prezime
Datum rođenja
Srodstvo s podnositeljem
Ukupna mjesečna primanja (prosjek u posljednja tri mjeseca)
5. Podaci o imovini
a) Veličina obiteljske kuće:
b) Veličina stana u obiteljskoj kući ili stambenoj zgradi:
c) Veličina stambenog prostora zaštićenog najmoprimca:
d) Veličina stana ili kuće u najmu:
e) Veličina dijela stana ili kuće u najmu:
f) Veličina ostalih stambenih prostora:
Veličina druge imovine:
6. Dokumentacija
Dokumenti:
Uz Zahtjev prilažem: - potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku podnositelja i članova obitelji/kućanstva (za odrasle preslika osobne iskaznice, a za djecu preslika putovnice ili potvrda o prebivalištu) - potvrdu Centra za socijalnu skrb ili drugog tijela o ostvarenom pravu na jednokratnu novčanu naknadu (ukoliko to zatraži službenik Odjela) - ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz Zahtjeva (liječnička dokumentacija, smrtni list, potvrda o školovanju, potvrda o stalnom boravku za stranca ili osobu bez državljanstva, zapisnik nadležnog tijela o događaju ili slično) - presliku bankovne kartice tekućeg računa ili potvrdu banke o IBAN računu.

Klikni ili odvuci datoteke

7. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji