Zahtjev za potporu umirovljenicima s niskim primanjima (božićnica)
U skladu s čl. 52. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 7/14) i čl. 69. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Umaga-Umago („Službene novine Grada Umaga-Umago“, broj 1/19), podnosim Gradu Umagu-Umago
1. PODACI O KORISNIKU
IME I PREZIME:
OIB:
ADRESA:
DATUM ROĐENJA:
TELEFON:
MOBITEL:
ADRESA E-POŠTE:
2. PODACI O PREBIVALIŠTU
KORISNIK IMA NEPREKINUTO PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA UMAGA OD :
3. PODACI O ČLANOVIMA I PRIHODIMA KUĆANSTVA
Molimo navesti imena i prezimena članova kućanstva, datum njihovog rođenja, srodstvo s podnositeljem zahtjeva i iznos njihovih ukupnih mjesečnih primanja:
4. PODACI O UPLATNOM RAČUNU
MOLIMO NAVESTI IBAN RAČUN PODNOSITELJA:
5. POPIS POPRATNE DOKUMENTACIJE
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz Zahtjev prilažem: dokaz o visini zadnje isplaćene tuzemne i/ili inozemne mirovine (za podnositelja Zahtjeva te za bračnog ili izvanbračnog druga), potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka ostvarenih u prethodnoj godini (za podnositelja Zahtjeva te za bračnog ili izvanbračnog partnera) presliku kartice ili potvrdu banke o tekućem IBAN računu

Klikni ili odvuci datoteke

6. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji