Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Zahtjev za izdavanje uvjerenja (potvrde) o stanju duga
Uvjerenje (potvrda) se izdaje na zahtjev stranke temeljem čl. 159 st.4. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09, 110/21). Za izdavanje uvjerenja (potvrde) plaća se pristojba u iznosu od 2,65 eura po tar.br.1., te u iznosu od 2,65 eura po tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 156/2022). Uplata upravnih pristojbi za izdavanje uvjerenja (potvrde) u ukupnom iznosu od 5,30 eura vrši se na račun Grada Umaga – Umago; IBAN HR1323800061846800002, poziv na broj HR68 5703-OIB ili dostavom državnih biljega 2 x 20,00 kn. Kontakt za informacije tel: 052/702-985; 702-991 ili e-mail: potvrde@umag.hr
1. PODACI O SUBJEKTU ZA KOJI SE TRAŽI POTVRDA
NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA / NAZIV OBRTA / IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE:
OIB:
ADRESA:
TELEFON / MOBITEL:
E-MAIL:
IME I PREZIME PODNOSITELJA:
2. RAZLOZI PODNOŠENJA ZAHTJEVA
MOLIMO NAVEDITE RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTJEVA:
icon
Natječaj prodaja nekretnina
icon
Natječaj javne površine
icon
Poljoprivredno zemljište
icon
Koncesije i koncesijsko odobrenje
icon
Dozvole na pomorskom dobru
icon
Priključak za sustav odvodnje
Ostalo (navesti):
3. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji