Zahtjev za izdavanje uvjerenja (potvrde) o stanju duga
Uvjerenje (potvrda) se izdaje na zahtjev stranke temeljem čl. 159 st.4 zakona o općem upravnom postupku ( Narodne novine br. 47/09). Za izdavanje uvjerenja (potvrde) plaća se pristojba u iznosu od 20,00kn po tar.br.1., te u iznosu od 20,00 kn po tar.br.4 Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ( Narodne novine br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19). Dodatne informacije možete dobiti na tel: 052/702-985; 702-991 ili na e-mail: potvrde@umag.hr
1. PODACI O SUBJEKTU ZA KOJI SE TRAŽI POTVRDA
NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA / IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE:
OIB:
ADRESA:
TELEFON / MOBITEL:
E-MAIL:
IME I PREZIME PODNOSITELJA:
2. RAZLOZI PODNOŠENJA ZAHTJEVA
MOLIMO NAVEDITE RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTJEVA:
icon
Natječaj prodaja nekretnina
icon
Natječaj javne površine
icon
Poljoprivredno zemljište
icon
Koncesije i koncesijsko odobrenje
icon
Priključak na sustav odvodnje
Ostalo (navesti):
3. Informacije za slanje
Vaša E-mail adresa:
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci iz Zahtjeva i dostavljene dokumentacije istiniti, te da sam upoznat/a s obvezama koje imam po osnovi ostvarenja predmetnog prava. Suglasan/na sam da Grad Umag-Umago navedene osobne podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u svrhu ostvarenja prava iz Zahtjeva, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji