Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Akti gradonačelnika

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike i druge opće akte, zaključke i rješenja kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Dokumenti po godinama
2023.
arrow
2022.
arrow
2021.
arrow
2020.
arrow
2019.
arrow
2018.
arrow
2017.
arrow
2016.
arrow
2015.
arrow
2014.
arrow
2013.
arrow
2012.
arrow
2011.
arrow
2010.
arrow
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji