Icon home
Odgoj i obrazovanje
Srednje školstvo
Srednje školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Grad Umag kao jedinica lokalne samouprave, nije osnivač srednje škole. U našem slučaju, osnivač je Istarska županija. No, Grad Umag nadstandardno u vidu raznih potpora i nagrada, daje podršku umaškim srednjoškolcima koji se školuju u drugim jedinicama lokalnih samouprava.


Grad Umag sudjeluje iznad standarda u sufinanciranju dijela razlike do ukupne cijene prijevoza mjesečne učeničke povlaštene karte, odnosno razlike cijene mjesečne karte koja nije obuhvaćena Odlukom Vlade Republike Hrvatske i to za redovite učenike srednjih škola koji koriste javni prijevoz i koji su upisani u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Bujama i Poreču. Grad Umag sufinancira iznad standarda prijevoz redovitih učenika koji su upisani u programe redovitog obrazovanja u drugim srednjim javnim školama na području Republike Hrvatske koji su zbog udaljenosti mjesta školovanja smješteni u učeničkim domovima, a putuju tjedno, mjesečno, odnosno povremeno koristeći se uslugama javnog linijskog prijevoza različitih prijevoznika. Nadalje, Grad Umag je sufinancira troškove prijevoza i redovitim učenicima koji dnevno putuju i koriste ugovoreni prijevoz, odnosno koriste alternativni oblik prijevoza, a školuju se u srednjim školama u Republici Sloveniji sa sjedištem u Općini Piran, Izoli te Mjesnoj općini Kopar.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA

Ispunjavaju ga ISKLJUČIVO roditelji čija su djeca:

  • učenici/učenice upisani u drugim srednjim školama na području RH koji su zbog udaljenosti mjesta školovanja smješteni u učeničkim domovima, a putuju tjedno, mjesečno, odnosno povremeno,
  • učenice/učenici koji se školuju u R. Sloveniji,
  • učenice/učenici koji su upisali srednju školu u R. Italiji s obzirom na nedostupnost strukovnih i umjetničkih programa u RH i R. Sloveniji.

Potpora za redovite učenike srednjih škola slabijeg imovnog stanja

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je pravo na potporu za redovite učenike srednjih škola slabijeg imovnog stanja koji ispunjavaju uvjete koji su podrobnije propisani Pravilnikom o pravima iz socijalnog programa Grada Umaga.

Nagrađivanje izvrsnosti učenika srednjih škola

Grad Umag svake godine nagrađuje izvrsne učenike srednjih škola. Prijave za pravo na stipendiju vrše se temeljem raspisanog natječaja za dodjelu stipendija Grada Umaga koji se objavljuje krajem svake godine.

Izgradnja srednje škole u Umagu

Grad Umag je po stupnju gospodarskog, društvenog i prostornog razvoja u samom vrhu Istarske županije i Republike Hrvatske. Gospodarski rast usko je povezan s turizmom, ali i drugim komplementarnim privrednim granama: uslužnim djelatnostima, trgovinom, bankarskim uslugama i poljoprivredom. Gospodarski razvoj i promišljanja za budućnost utječu i na prostorni razvoj grada, stoga su u tijeku ili pri samom dovršetku prostorno-planski dokumenti koji će dati dodatni zamah investicijama na širem gradskom području. Time će se stvoriti potreba za dodatnom radnom snagom različitih profila. Jedna od temeljnih zadaća jedinica lokalne samouprave jest skrb o obrazovanju, društvenom i ekonomskom blagostanju stanovništva. Izgradnja srednje škole neophodna je za daljnji razvoj naše zajednice. Obzirom da je srednje školstvo u nadležnosti Istarske županije, koja ni nakon potpisivanja pisma namjere o izgradnji srednje škole u ožujku 2014. godine, još uvijek nije uvrstila ovaj projekt u svoj Proračun, Grad Umag je 11. travnja 2017. godine predstavio projekt izgradnje srednje škole u Umagu, odnosno realizirane korake u okviru 1. faze izgradnje. Na samoj lokaciji buduće srednje škole u zoni Komunele, predstavljen je projekt i prostorije budućeg srednjoškolskog centra.


Srednja škola u Umagu gradit će se u dvije faze. Prva faza prostirat će se na tri etaže ukupne površine od 2600 m2 te će omogućiti redovno funkcioniranje ustanove. Druga faza izgradnje bit će terminski i financijski izvedena u dogovoru sa Županijom, odnosno osnivačem.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji