Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Natječaji
Natječaji
Stipendije
Stipendije

Grad Umag već dugi niz godina dodjeljuje studentske stipendije i time dosljedno podupire mlade i promiče ulaganje u znanje kao preduvjet jačanja konkurentnosti na tržištu rada na kojem vlada potražnja za visokoobrazovanim kadrovima.

Uvjeti i način dodjele stipendija dugo vremena bili su propisani Odlukom o dodjeljivanju stipendija koja je bila donešena još 24. travnja 2002. godine, a naknadno je ista zamijenjena Pravilnikom o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga kojega je usvojilo Gradsko vijeće Grada Umaga, 27. studenog 2011. godine. S obzirom na činjenicu da je taj Pravilnik bilo potrebno izmijeniti u određenim odredbama ali i nadopuniti odredbama koje su u nedostajale u prethodno donešenim aktima kojima se reguliralo pitanje dodjele stipendija, Gradsko vijeće Grada Umaga je na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a temeljem članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članaka 56. i 109. Statuta Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ broj 9./09 i 3/13), na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine usvojilo novi Pravilnik o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga. Neke odredbe nadopunjuju do tada važeći akt iz razloga što je postupajući po odredbama tog Pravilnika primjećeno da bi ih trebalo bolje regulirati, a neke odredbe ga nadopunjuju iz razloga što je utvrđena potreba i želja Grada Umaga da kroz te odredbe potakne studente na dodatne društvene aktivnosti. Prvenstveno se to odnosi na vrednovanje volonterskog rada studenata, čime se na određeni način odaje zahvalnost Grada Umaga izvrsnim studentima koji svoje slobodno vrijeme stavljaju na raspolaganje široj društvenoj zajednici. Nakon Istarske Županije, koja je pravilnikom kojim se definira dodjela stipendija vrednovala ostvarene sate volonterskog rada, Grad Umag je prvi Grad u Istarskoj županiji koji će vrednovati ostvareni volonterski rad studenata Grada Umaga. Postupku donošenja Pravilnika prethodila je procedura javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koja je trajala od 4. do 24. 8. 2015., a nakon toga je prijedlog Pravilnika usvojen od strane Gradonačelnika Grada Umaga te proslijeđen u proceduru usvajanja od strane Gradskog vijeća Grada Umaga.

Sukladno Pravilniku, natječaj za dodjelu stipendija Grada Umaga biti će objavljen krajem listopada ili početkom studenog tekuće godine.

POTPORE ZA STUDIRANJE STUDENTIMA SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA

Grad Umag, u želji da pomogne studentima Grada Umaga koji ne udovoljavaju kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga, a čije obitelji nisu u stanju pokrivati troškove studija radi slabijeg socijalnog statusa, dodjeljuje potpore za studiranje. Potpore se dodjeljuju sukladno aktima Grada Umaga čiji cjeloviti tekst možete pronaći u nastavku:

Dokumenti po godinama
2023.
arrow
2022.
arrow
2021.
arrow
2020.
arrow
2019.
arrow
2018.
arrow
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji