Icon home
Projekti i strategije
Strategije
Strategije
Strategija razvoja Grada Umaga 2016.-2021.

Strategija razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016.-2021. cjeloviti je strateški dokument razvoja Grada Umaga koji donosi analizu postojećeg stanja u svim važnim područjima funkcioniranja grada, kao i mjere i aktivnosti za planirano buduće razdoblje.

Kulturna strategija Grada Umaga-Umago

Kroz izradu kulturne strategije, definirana je i misija koja predstavlja osnovne smjernice razvoj kulture u Umagu, a glasi:

"Očuvanje, odnosno revitalizacija kulturne baštine grada Umaga i buđenje novog interesa šire javnosti za njezine vrijednosti. Daljnja razrada i upravljanje funkcionalnom i integriranom kulturnom infrastrukturom koja će kulturnim institucijama, udrugama i djelatnicima omogućiti da kreativno odgovaraju na izazove vremena, održavajući kvalitetu života u gradu na razini koja će biti poticajna za sve sugrađane i privlačna za brojne posjetitelje našeg grada."

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Umaga donosi se za potrebe Grada Umaga. Strategija određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama.

Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 76/13.) i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, kao i na Strategiju razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016. - 2021. godine.

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji