Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Natječaji
Natječaji
Udruge
Udruge

Odluke o dodjeli financijskih sredstava za 2024.


Grad Umag-Umago je, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (“Službene novine Grada Umaga-Umago”, broj 14/15, 15/21), proveo natječaje za financiranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva. Nakon provedene natječajne procedure i usvajanja proračuna za 2024. godinu od strane Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Umaga-Umago je donio odluke o sufinanciranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge, a iste se nalaze u nastavku.


Odluke o imenovanju Povjerenstva za prioritete

Na temelju odredbi Vladine Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) te odredbi Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Grada Umaga“, broj 14/15, 15/21), Gradonačelnik Grada Umaga-Umago imenuje povjerenstva koja donose prioritete financiranja programa i projekata organizacija civilnog društva te programska područja javnih natječaja.

U nastavku Odluke o imenovanju Povjerenstva za prioritete:

ODLUKE O PRIORITETIMA FINANCIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA


Sukladno odredbama Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (“Službene novine Grada Umaga-Umago”, broj 14/15, 15/21), Grad Umag-Umago kao davatelj financijskih sredstava imenuje posebno povjerenstvo koje određuje prioritete za dodjelu financijskih sredstava programima, projektima i/ili manifestacijama udruga te o tome donosi odluku na temelju koje će se raspisati i provesti javni natječaj u pojedinom području.

Grad Umag-Umago, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (“Službene novine Grada Umaga”, broj 14/15), provodi natječaje za financiranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva koje djeluju u području institucionalne potpore, sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja, za aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata, poduzetništva, poljoprivrede i ribarstva, turizma i gospodarstva sukladno godišnjem planu natječaja. 

Dokumenti po godinama
2024.
arrow
2023.
arrow
2022.
arrow
2021.
arrow
2020.
arrow
2019.
arrow
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji