Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Gradska uprava
Upravni odjeli i kontakti
UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje
UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

Upravni odjel za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje obavlja pravne, stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na upravljanje nepokretnom imovinom u vlasništvu Grada, utvrđivanje i ažurno vođenje brige o pravnom statusu objekata u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama (uključivo legalizacije, etažiranja, parcelacije, upisa i brisanja zaloga, povrata, otkupa, stanarskog prava, reguliranje odnosa s Republikom Hrvatskom i dr.), turističko i ostalo građevinsko zemljište neprocijenjeno u postupku pretvorbe i privatizacije, uređenje međuvlasničkih odnosa u stambenim zgradama u kojima se nalaze stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada, ustrojavanje i ažurno vođenje registra nekretnina Grada, ustrojavanje i vođenje evidencije komunalne infrastrukture, godišnje popise imovine Grada radi njenog pravovremenog, cjelovitog, istinitog i preciznog iskazivanja u analitičkim knjigovodstvenim evidencijama koje se vode u upravnom odjelu nadležnom za financije, vođenje imovinskopravnih postupaka vezanih uz nepokretnu imovinu Grada (stjecanje, otuđenje, opterećenje i sl.), izradu kriterija i mjerila za korištenje i namjenu poslovnih prostora, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, društveno poticanu stanogradnja, predlaganje programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, te pripremu i obavljanje svih poslova vezanih za provođenje javnih natječaja za prodaju ili davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i obavljanje drugih poslova u svezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Grada i Republike Hrvatske, uređenje i opremanje građevinskog zemljišta, gradnju, investicijsko i tekuće održavanje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, vođenje investicija, predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti, izradu projektnih zadataka, pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata, vođenje poslova oko ishođenja akata za gradnju sukladno zakonu, prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekta za izgradnju i održavanje objekata u vlasništvu Grada, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad investitor te njihovo investicijsko i tekuće održavanje, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, investicijsko i tekuće održavanje nepokretne imovine pravnih osoba u kojima Grad ima većinska osnivačka prava, kao i druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama Gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

Kontakt

Pročelnik

Valdi Buršić

tel: +385 (0)52 702 906

e-mail: valdi.bursic@umag.hr


Zamjenik pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje I.

Darko Juranović

tel: +385 (0)52 702 977

e-mail: darko.juranovic@umag.hr


Zamjenica pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje II.

Maja Galović

tel: +385 (0)52 702 966

e-mail: maja.galovic@umag.hr


Administrativna tajnica

Anita Serafin

tel: +385 (0)52 702 970

e-mail: anita.serafin@umag.hr


Viši savjetnik za izgradnju i održavanje

Mario Jerman

tel: +385 (0)52 702 993

e-mail: mario.jerman@umag.hr


Viša savjetnica za izgradnju i održavanje

Jasna Kvaternik Pogorevac

tel: +385 (0)52 702 921

e-mail: jasna.kvaternik.pogorevac@umag.hr


Stručni suradnik za održavanje javne rasvjete i elektroenergetiku

Ivica Plećković

tel: +385 (0)52 702 938

e-mail: ivica.pleckovic@umag.hr


Stručna suradnica za izgradnju i održavanje

Vlatka Posel Celegin

tel: +385 (0)52 702 979

e-mail: vlatka.posel.celegin@umag.hr


Stručna suradnica za izgradnju i održavanje

Goranka Zornada

tel: +385 (0)52 702 923

e-mail: goranka.zornada@umag.hr


Savjetnik za izgradnju i održavanje

Flavio Višković

tel: +385 (0)52 702 924

e-mail: flavio.viskovic@umag.hr


Referent za izgradnju i održavanje

Darko Vusić

tel: +385 (0)52 702 943

e-mail: darko.vusic@umag.hr


Viši savjetnik za zastupanje Grada

Ivan Jurjak

tel: +385 (0)52 702 931

e-mail: ivan.jurjak@umag.hr


Viša savjetnica za imovinskopravne poslove

Sabina Martinović

tel: +385 (0)52 702 969

e-mail: sabina.martinovic@umag.hr


Savjetnica za imovinskopravne poslove

Marijela Mihić

tel: +385 (0)52 702 947

e-mail: marijela.mihic@umag.hr


Viša stručna suradnica za imovinskopravne poslove

Lara Fable

tel: +385 (0)52 702 959

e-mail: lara.fable@umag.hr


Viša stručna suradnica za imovinskopravne poslove

Sandra Vuica

tel: +385 (0)52 702 928

e-mail: sandra.vuica@umag.hr


Viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove

Ante Kalabrić

tel: +385 (0)52 702 960

e-mail: ante.kalabric@umag.hr


Savjetnik za poljoprivredno zemljište

Paolo Dragan

tel: +385 (0)52 702 989

e-mail: paolo.dragan@umag.hr

Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji