Icon home
Novità
Notizia selezionata
EU projekt: Grue – očuvanje i promocija tradicionalnih drvenih dizalica za barke
Progetti
11.03.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
EU projekt: Grue – očuvanje i promocija tradicionalnih drvenih dizalica za barke
Progetti
11.03.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Grad Umag je započeo provedbu još jednog projekta financiranog sredstvima EU-a, kojim se ostvaruju planovi zacrtani Kulturnom strategijom Grada Umaga. Riječ je o projektu „Grue– očuvanje i promocija tradicionalnih drvenih dizalica za barke“, kojemu je cilj promicanje kulturne baštine umaškog kraja i trajna zaštita, očuvanje i promocija umijeća izrade grua. Nositelj projekta je Grad Umag, a provodit će ga u partnerstvu s Muzejom grada Umaga. Realizacija projekta započeta je u studenom 2020. godine, a predviđeno trajanje je 24 mjeseci. Ukupna je vrijednost projekta 452.502,50 kuna, a udio javne potpore 446.220,00 kn u okviru Podmjere 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020.


Dugoročna je svrha projekta diversifikacija ponude kroz predložene aktivnosti koje će dovesti do očuvanja jedinstvene pomorske i ribarske tradicije i baštine umaškog kraja, dajući pritom svoj doprinos prepoznatljivosti FLAG područja. Naglasak je na promicanju kulturne baštine u području ribarstva te promociji i očuvanju naše jedinstvene ribarske tradicije, a ujedno doprinosi i stvaranju sinergije ribarstva i turizma.


Usmjerenost projekta je na grue, drvene dizalice za barke kao prepoznatljivog i jedinstvenog simbola umaške ribarske pomorske tradicije. Tijekom projekta provodit će se niz aktivnosti u svrhu postizanja zadanih ciljeva. Tako će biti izrađen dugometražni dokumentarni film kojim će se promovirati grue te prikazati umijeće njihove gradnje. Izraditi će se i tiskati publikacija “Grue – drvene dizalice za barke” u obliku popularizirane stručne studije koja će opisati povijesni nastanak i značaj grua za područje ribarstva, zahvaljujući kojima će se one dodatno promovirati, valorizirati i očuvati znanje i umijeće njihove gradnje. Bit će organizirane i razne edukativne aktivnosti koje će prenijeti tradiciju izrade grua na širu javnost i mlade generacije, posebice stolare i obrtnike. Bit će izrađena i suvremena VR aplikacija za virtualnu šetnju molovima s dizalicama za barke u Bašaniji. Time će se, pomoću tableta i naočala, simulirati proširena stvarnost grua i sami lokaliteti na kojima se one nalaze. Ovom suvremenom tehnologijom grue i lokaliteti učinit će se dostupnijima posjetiteljima gradskog Muzeja te polaznicima edukacija i radionica. Osim navedenog, u planu je organizirati i druge aktivnosti putem raznih promotivnih materijala kojima se tradicija duboko ukorijenjena u zajednici oživljava i čuva za buduće generacije. Projektom ćemo stvoriti trajne i vrijedne dokumente naše jedinstvene umaške etnološke baštine te nju približiti građanima i posjetiteljima.


Projekt “Grue” usmjeren je na identifikaciju, očuvanje, valorizaciju, promociju i prijenos jedinstvene umaške etnološke/pomorske/ribarske baštine, odnosno tradicijsko umijeće spremanja barki na drvene dizalice. Provodi se u cijelosti na FLAG području, a aktivnosti su namijenjene upravo građanima i posjetiteljima FLAG područja. Projekt je financiran iz pomjere 3.2.1. FLAG-a Pinna Nobilis namijenjen je cijeloj zajednici, a krajnji je cilj podizanje javne svijesti o važnosti kulturne baštine i njezina održivog korištenja te jačanje uloge lokalne ribarske populacije u procesima očuvanja vlastite baštine. 

imageLoader
expand
expand
expand
expand
expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia