Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
IstraConnect: od 7. studenog besplatna autobusna linija na relaciji Umag – Bolnica Izola
Progetti
02.11.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
IstraConnect: od 7. studenog besplatna autobusna linija na relaciji Umag – Bolnica Izola
Progetti
02.11.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U okviru projekta »IstraConnect - Jačanje prekogranične suradnje kroz razvoj održivog koncepta multimodalne mobilnosti putnika», sufinanciranog iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, a kojeg su 29. lipnja ove godine predstavili gradonačelnici Pirana, Izole i Umaga, u ponedjeljak 7. studenog 2022. godine počinje prometovati besplatna pilot autobusna linija Umag-Buje-Kaldanija-Plovanija-Sečovlje-Lucija-Izola.


Provedba projekta je započela 1. lipnja 2022. godine i trajat će 13 mjeseci, do 30. lipnja 2023. godine. Vrijednost projekta je 467.154,00 EUR, a sufinanciranje programa iz sredstava EFRR iznosi 397.080,90 EUR. Odobrena sredstva za partnere su: Općina Piran 141.696,00 EUR, Grad Buje 88.006,50 EUR, Općina Izola 102.397,50 EUR, Grad Umag 135.054,00 EUR.


Cilj projekta je jačanje partnerstva između javnih organa i dionika kroz razvoj modela multimodalnog prekograničnog javnog prijevoza putnika za stanovnike pograničnog područja, koji će biti testiran uvođenjem pilot autobusne linije za prijevoz dnevnih migranata (učenika, srednjoškolaca, studenata, zaposlenika, korisnika zdravstvenih usluga i dr.) na relaciji Umag-Buje-Kaldanija-Plovanija-Sečovlje-Lucija-Izola. Osim uvođenja pilotne autobusne linije, za potrebe Grada Buja i Općine Piran će biti nabavljeno 18 e-bicikala, zahvaljujući kojima će se poboljšati ponuda održivih modela prijevoza. Time će se olakšati mobilnost stanovnika tog područja na koristan i ekološki prihvatljiv način.


Polazak iz Umaga: s autobusnog kolodvora Umag


imageLoader
imageLoader
imageLoader
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia