Icon home
Novità
Notizia selezionata
Izglasan razvojni Proračun u visini od 256,7 milijuna kuna
Consiglio cittadino
10.12.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Izglasan razvojni Proračun u visini od 256,7 milijuna kuna
Consiglio cittadino
10.12.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U Gradu Umagu održana je 5. sjednica Gradskog vijeća s 14. točaka dnevnog reda, od kojih je najznačajnija bila usvajanje Proračuna za 2022. godinu koji je izglasan s 8 glasova za, dok je 5 vijećnika bilo protiv.


Proračun je najvažniji financijski i razvojni dokument koji određuje budući razvoj grada. Kroz kapitalne projekte koje sadrži proračun Grada Umaga za 2022. godinu, u fokusu interesa je razvoj grada koji ima za cilj održivi nastavak kontinuiranog podizanja kvalitete života naše zajednice.


Standardi koji su izgrađeni u posljednjih 10-tak godina upravo čine temelj za daljnji razvoj i poboljšanje kvalitete života u našem gradu.


Od važnijih projekta spomenimo dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, kojim se planira završna faza sanacije odlagališta komunalnog otpada u Donjem Picudu, a nastavlja se i izgradnja druge faze odlagališta, reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala „Valdemat“. Ujedno se nastavlja s ulaganjem u obrazovanje kroz projekt „Umag-grad djece“, dovršava se rekonstrukcija Osnovne škole Marije i Line te se nastavlja s rekonstrukcijom Osnovne škole „Galileo Galilei“. Krajem 2022. godine planiran je početak izgradnje potpuno nove Područne škole u Svetoj Mariji na Krasu, a istovremeno se nastavlja s izgradnjom umaške srednje škole i nužne infrastrukture potrebne za njen rad. Nadalje, ide dalje i izgradnja 84 stana za mlade u okviru Programa poticane stanogradnje, u koje će se krajem sljedeće godine useliti do 250 naših sugrađana te započeti svoje novo životno poglavlje. Očekujemo i početak izgradnje nove dvorane za boćalište u Babićima. U starogradskoj jezgri će se izgraditi novi gradski Trg Svetog Martina, čime se nastavlja s revitalizacijom starogradske jezgre. 


Do početka sezone očekuje se dovršetak radova na rotoru kod „IKB-a“ s dodatnim sadržajima koji uključuju i uređenje dijela obalne šetnice i gradskog parka Humagum. Izgradnja navedenog rotora je od vitalnog značaja, ne samo radi kvalitetnijeg prometnog rješenja, već i radi potrebne infrastrukture koja će omogućiti daljnju izgradnju i ulaganja u starogradskoj jezgri. Ubrzo očekujemo nastavak radova na uređenju gradske rive, i to kroz izgradnju novih parkirališta na Punti u okviru parka Humagum te proširenju postojećeg dječjeg igrališta na rivi. U gospodarskoj zoni Ungarija, nakon 7 godina ulaganja, očekuje se izgradnja i dovršetak posljednje faze izgradnje ove gospodarske zone. 


Na Crvenom Vrhu radi se na dovršetku izgradnje nove prometnice i šetnice kao dijela buduće umaške obalne šetnice. U naseljima Finida, Murine, Petrovija, Donji Picudo i Kaldanija započinje se s izgradnjom sasvim novih prometnica s pripadajućom infrastrukturom. Ujedno, nastavlja se s najvećim EU projektom izgradnje aglomeracije Savudrija-Umag izgradnjom kanalizacije, oborinskog sustava odvodnje i centralnog pročistača. Nadalje, očekujemo da bi se krajem 2022. godine, nakon višegodišnjih priprema, započelo s izgradnjom nove gradske tržnice. Ide se dalje i s jednim od najzahtjevnijih projekata koji ima turistički, gospodarski, prometni, sportsko-rekreativni i društveni značaj, a to je izgradnja umaške obalne šetnice od Parka Umag pa do granice sa Slovenijom, kao jednim dugoročnim i strateški vrlo važnim projektom, koji će u cijelosti doprinijeti sveukupnom razvoju grada Umaga.


„Grad Umag se već niz godina nalazi u svojoj povijesno najintenzivnijoj fazi razvoja. Izrazito smo ponosni na postignute rezultate koji našim građanima omogućuju kvalitetniju svakodnevnicu, a navedeni budući projekti su potvrda i nastavak preobrazbe grada Umaga te stvaranja novog identiteta kao malog modernog europskog grada“ zaključio je Gradonačelnik Vili Bassanese. 

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia