Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Nastavak investicija u komunalnu infrastrukturu na području okolnih naselja Umaga
Progetti
19.10.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Nastavak investicija u komunalnu infrastrukturu na području okolnih naselja Umaga
Progetti
19.10.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U smjeru stvaranja što sigurnije mreže prometnica na području cijeloga grada, Grad Umag svake godine provodi niz strateških investicija ne bi li se čim više podigla razina kvalitete same prometne infrastrukture, a time i sigurnosti prometovanja kako građana, tako i posjetitelja Umaga. Tako je ove godine Grad Umag pokrenuo još jedno ulaganje u izgradnju nove prometnice, i to u naselju Kaldanija, a ujedno privodi kraju investiciju rekonstrukcije postojećih nerazvrstanih prometnica koje prolaze kroz samo naselje Babići.


Na području Kaldanije trenutno su u tijeku pripremni zemljani radovi na poziciji buduće nove prometnice, kao i radovi na izgradnji donjeg kolničkog ustroja te izgradnji oborinske odvodnje prometnice dužine 350 m. Nova će cesta biti spremna za prometovanje krajem tekuće godine.

Dok je na području Babića uređena i asfaltirana lokalna nerazvrstana cesta u dužini od 52 m, duž koje je već postavljena javna rasvjeta. Ujedno, uređena je i asfaltirana lokalna nerazvrstana prometnica u dužini od 140 m te je odrađena i priprema za solarnu rasvjetu koja će biti postavljena do kraja tekuće godine.


Grad Umag je još 2010. godine započeo s provedbom sustavnog planiranja kompletne infrastrukture ne bi li se stvorila sigurna i održiva mreža prometnica koja odgovara najvišim standardima te koja građanima omogućuje dostupnost sadržajima uz najvišu razinu sigurnosti.

Upravo su u okviru navedenog strateškog planiranja razvoja realizirani i projekti u Kaldaniji i Babićima.


U posljednjih desetak godina Umag se pretvara u pravo urbano središte, a što je grad veći i razvijeniji, to postaje intenzivnija potreba za nesmetanim kretanjem unutar gradskog i prigradskog područja. Konkretno, Umag je grad u kojem je najveći dio stanovništva motoriziran, odnosno najveći se dio kretanja obavlja upravo automobilom. Nema, dakle, sumnje da su fizička i ekonomsko-socijalna struktura grada u interakciji s prometnim sustavom te da su utjecaji obostrani i dalekosežni.

expand
expand
expand
expand
expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia