Icon home
Novità
Notizia selezionata
Novi poticaji za razvoj poduzetništva za 2021. godinu
Economia
17.03.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Novi poticaji za razvoj poduzetništva za 2021. godinu
Economia
17.03.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U cilju poticanja razvoja poduzetništva, Grad Umag je predstavio Program poticanja razvoja poduzetništva za 2021. godinu, a kojim se utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora i subvencija u svrhu poticanja razvoja poduzetništva te obveze korisnika potpora i subvencija, koji imaju sjedište te obavljaju registriranu djelatnost na području Umaga. Cilj spomenutih mjera je stvoriti povoljno i pozitivno okruženje, jačati konkurentnost na tržištu te omogućiti poduzetnicima realizaciju vlastitih projekata u gradu u kojem žive i djeluju.


U cilju poticanja razvoja poduzetništva, Grad Umag će teko dodijeliti financijska sredstva u vidu nepovratne potpore i subvencije, i to:


1. potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima,

2. subvencija dijela troškova nabave dugotrajne imovine,

3. potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,

4. subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,

5. subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba.


Korisnici potpora i subvencija mogu biti fizičke osobe, obrti, mikro i mala poduzeća, koja imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika, u 100% privatnom vlasništvu, koji posluju i imaju sjedište na području Grada Umaga, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Umag-Umago osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.


Potpore i subvencije se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2021. godine. Sukladno Programu razvoja poduzetništva Grada Umaga, ukoliko sredstava iz pojedine mjere ne budu iskorištena ili ne budu iskazani interesi poduzetnika, dio ili cjelokupan iznos tih sredstava bit će preraspodijeljen u jednu ili više mjera iz ovog Programa.


Više informacija, kao i Javni poziv sa svim obrascima za prijavu, možete pronaći na službenim web stranicama Grada Umaga, www.umag.hr.

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia