Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Attualità
Notizia selezionata
Odgovor Grada Umaga: sport nije politika!
Sport
25.01.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Attualità
Notizia selezionata
Odgovor Grada Umaga: sport nije politika!
Sport
25.01.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Slijedom javnog pitanja predsjednice umaškog IDS-a Anje Žužić, koja s namjerom ili iz neznanja iznosi neistine i obmanjuje javnost, Grad Umag daje sljedeći odgovor, nadajući se da će gđa Žužić, koja svojim istupima pokazuje kako nije dorasla funkciji Gradskog vijećnika, iz odgovora nešto i naučiti:


- udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja;

- osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor te druge bitne odredbe vezane za udruge propisane su Zakonom o udrugama;

- financijsko poslovanje udruga propisano je posebnim zakonom;

- Zakonom o udrugama je propisano da udrugu mogu osnovati najmanje tri fizičke ili pravne osoba te da svaka udruga mora imati Skupštinu i Predsjednika/cu, a može imati i druga tijela propisana Statutom;

- nakon što nadležno tijelo ocijeni sukladnost Statuta s propisima RH, udruga se upisuje u registar udruga, dobiva Rješenje o upisu, nakon čega može početi neometano djelovati i ostvarivati zacrtane ciljeve;

- Predsjednika i članove drugih tijela udruge, temeljem Statuta, biraju isključivo članovi udruge.


Ako iz svega navedenog zapitanima nije ništa jasnije, pokušat ćemo pojasniti jednostavnijim riječima na primjeru sporta.


Sport je izuzetno važan za razvoj svakog pojedinca, a posebno za pravilan razvoj djece i mladeži, a ujedno važan i za razvoj društva u cjelini. Građani koji imaju sklonosti prema određenom sportu, ili općenito vole pojedini sport, ili im se djeca bave nekim sportom, samostalno se organiziraju i osnivaju udruge u sportu, odnosno klubove.

Dakle, klubove ne osniva, niti ih je ikada osnivao Grad!


Mišljenje da gradovi i općine osnivaju neke klubove raznim dekretima i odlukama je relikt nekih prošlosti i bivših političkih sustava, za koje smatramo da su već davno zaboravljeni.


Grad Umag kao institucija, gradonačelnik, njegovi zamjenici ili pročelnici Grada Umaga, niti imaju zakonsku mogućnost niti žele imati utjecaj na donošenje odluka u bilo kojoj od 193 trenutno aktivne udruge na području Grada Umaga pa tako niti na izbor osoba koje će voditi i upravljati nekim klubom ili bilo kojom drugom udrugom. Odluku o tome, temeljem Statuta udruge, donose isključivo članovi udruge!


Ako govorimo o sportu, u sportu Grada Umaga postoji i krovna udruga “Sportska zajednica Grada Umaga” koju prepoznaje i sam Zakon o sportu, a koju su u Umagu još 2004. godine osnovale same udruge (klubovi). Osnovni zadatak Sportske zajednice je brinuti se o razvoju sporta u Umagu i predlagati program javnih potreba u sportu, odnosno raspodjelu sredstava namijenih sportu u gradu Umagu po klubovima.


Dakle, niti raspodjelu sredstava po klubovima i po pojedinim sportovima ne definira Grad Umag, već to čini Sportska zajednica Grada Umaga!


Ali, što Grad Umag radi i što mora raditi?

Kako bi uredila financiranje udruga javnim novcem, Vlada Republike Hrvatske je, osim novog Zakona o udrugama i Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, 2015. godine donijela Uredbu kojom su definirani uvjeti i načini na koje se rad udruga smije financirati, ali i obveze i odgovornosti čelnika jedinica lokalne samouprave pri financiranju projekata i programa koje provode udruge.


Slijedom tih propisa, Grad mora brinuti da se sredstva koja su dodijeljena sportu (kao i svim drugima segmentima civilnog društva) namjenski troše, da za sve troškove klubovi imaju pravovaljanu dokumentaciju, ukratko, da su javna sredstva za sport stvarno utrošena za razvoj sporta. U tom smislu, nadležni upravni odjel provodi terenske provjere rada Udruga, kojom prilikom udrugama daje upute kako određene nepravilnosti ispraviti, a u slučaju većih prekršaja, u skladu sa Zakonom, isti prijavljuje nadležnim tijelima Republike Hrvatske.


Također, kako bi olakšali rad udruga, Grad Umag je svim udrugama ponudio stručnu pomoć kod izrade njihovih akata te je održao niz radionica vezanih za vođenje udruga, oglašavanje udruga, financiranje udruga, ali i konkretne radionice o računovodstvu i knjigovodstvu udruga.

Poštovana gospođo Žužić, činjenica je da su donošenjem novih zakona, pravilnika i uredbe vezanih za rad i financiranje udruga pravila djelovanja udruga u velikoj mjeri postrožena, da je danas vođenje udruge identično vođenju određenog obrta, odnosno poduzeća i da sa sobom nosi veliku odgovornost te da iz tog razloga udruge sve češće imaju problem s pronalaskom pojedinaca koji bi u rad udruge uložili jako puno svog slobodnog vremena, energije, znanja, a jako često, pogotovo u sportu, i novca.


Iz tog razloga, smatramo da je krajnje neumjesno rad u udrugama Grada Umaga gledati kroz prizmu političke pripadnosti ovoj ili onoj opciji. U konačnici, Grad Umag kroz suradnju s udrugama surađuje i s puno članova stranke kojoj ste Vi predsjednica, a koji svakodnevno rade na kvalitetnom vođenju udruga u čijem su vodstvu. Njih su također birali članovi udruge!


Budući da je razvoj civilnog društva jedan od temelja društvenog razvoja zajednice koju čine pojedinci, naši sugrađani, koristimo ovu priliku zahvaliti svakom našem sugrađaninu koji kroz aktivizam u udruzi na bilo koji način daje doprinos razvoju našega grada, a posebice predsjednicima i članovima tijela upravljanja u udrugama. 

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia