Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Potpisan ugovor o financiranju projekta i sadnje 310 stabala na području Umaga
Ecologia
16.11.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Potpisan ugovor o financiranju projekta i sadnje 310 stabala na području Umaga
Ecologia
16.11.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, kojeg je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske objavio u lipnju o.g., jučer je, 15. studenog 2023. godine, gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese potpisao ugovor za provedbu Projekta, temeljem kojeg će čak 310 stabala u budućem periodu biti posađeno na području Umaga. Ovom je prilikom zamjenik gradonačelnika Mauro Jurman bio na službenom prijemu u Zagrebu, u prostorima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje su ga dočekali ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović te direktor Fonda Luka Balen.


Sredstva za sufinanciranje mjera dodjeljivana su jedinicama lokalne samouprave koje imaju izrađen Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP, a prijave su obrađivane redoslijedom zaprimanja. S obzirom na činjenicu da Grad Umag posjeduje važeći Akcijski plan te je prijavu dostavio među prvim jedinicama lokalne samouprave u RH, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je po provedenoj proceduri, u srpnju 2023. godine, donio Odluku o odobrenju sredstava za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, kojom je definirano da se odobrava sufinanciranje aktivnosti u 34 jedinice lokalne i područne samouprave, konkretno u 2 županije, 24 grada i 8 općina.


Grad Umag je u okviru projekta „Smart City-Green City“ planirao izraditi Plan razvoja javnih zelenih površina te nabavku i sadnju 310 stabala različitih vrsta, a vrste stabala će biti definirane upravo Planom razvoja zelenih površina.


Ukupni planirani troškovi projekta su 346.862,50 €, a iznos sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 80% ukupnih troškova, odnosno 277.490,00 €.


Upravo je pokrenut postupak jednostavne nabave Usluge izrade plana razvoja javnih zelenih površina Grada Umaga, a koji će biti okončan krajem studenog o.g. Prema Projektu, stabla će biti posađena iduće jeseni.


Grad Umag, u okviru zelenih politika, kontinuirano ulaže u hortikulturno uređenje i komunalnu infrastrukturu. Održivi razvoj, ekološki pristup, odgovorno gospodarenje resursima te kontinuirani razvoj komunalne infrastrukture osnovni su principi kojih se Grad Umag drži kako bi svojim sugrađanima osigurao zdravu i sigurnu sredinu za život. 

expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia