Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Attualità
Notizia selezionata
Program poticane stanogradnje: Obavijest za građane Umaga
Progetti
25.01.2024.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Attualità
Notizia selezionata
Program poticane stanogradnje: Obavijest za građane Umaga
Progetti
25.01.2024.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Zbog niza netočnih informacija i navoda, ovim putem obavještavamo građane grada Umaga o proceduri i postupanju prilikom objave, zaprimanja i obrade zahtjeva građana za kupnju POS-stanova, sklapanja ugovora o kupnji stana te o trenutnom statusu predmeta, a s ciljem uklanjanja bilo kakvih sumnji u zakonitost provođenja ovog projekta koji predstavlja poticajnu mjeru pomoći našim sugrađanima pri kupnji stanova po povoljnijim cijenama.


Procedura:

1. Objava Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju stana po modelu POS-a: Status- Izvršeno


2. Objava zaprimljenih zahtjeva građana-Privremena Lista za kupnju stana po modelu POS-a: Status- Objavljeno


3. Ocjenjivanje i pregled valjanosti svih pristiglih zahtjeva uz zaprimanje Prigovora građana: Status- U tijeku (rok: veljača 2024.)


4. Objava obrađene „Konačne Liste“ zaprimljenih zahtjeva (konačne u smislu nemogućnosti dodatnog ulaska na Listu, ali ostaje mogućnost skidanja s Liste u slučaju naknadno utvrđenih neispunjavanja kriterija): Status- kraj veljače 2024. godine.


5. Nakon izgradnje stanova, a prije sklapanja Ugovora o kupnji stana, dodatno se provjerava svaki zahtjev kandidata s „Konačne Liste“ za kupnju stana po modelu POS-a. Konačna Lista vlasnika stanova postaje konačna tek po sklapanju Ugovora o kupnji stana: Status - 2026. godine.

Predviđeni rok izgradnje: 2026. godina


Na Javni poziv za kupnju (a ne dodjelu!) stanova Programa društveno poticane stanogradnje mogu se javiti svi zainteresirani građani Umaga, dakle i oni koji udovoljavaju, i oni koji ne udovoljavaju javno objavljenim kriterijima. Po zaprimanju Zahtjeva građana, javno se objavljuje Lista zaprimljenih zahtjeva, koja je trenutno objavljena na stranicama Grada Umaga.


Ista je privremenog karaktera, budući su u tijeku provjere i utvrđivanja ispravnosti svakog predanog zahtjeva.


Grad Umag nema mogućnost uskraćivanja prava bilo kojem građaninu da se javi na Javni poziv, a samo javljane na Javni poziv ni u kom slučaju ne znači kupnju stana po modelu POS-a.


Nakon analize pristiglih zahtjeva, objavljuje se Konačna lista kandidata, a koja se ne može dopunjavati. Lista koja postaje izvršno konačna će se u pravilu precizno znati tek po izgradnji zgrade i sklapanju ugovora s APN-om, dakle tijekom 2026. godine, a nakon dodatne provjere svakog kandidata te prije potpisivanja ugovora.


U slučaju pitanja ili nejasnoća, pozivamo građane da se obrate nadležnim službama Grada Umaga, a od kojih će dobiti jedinu ispravnu i zakonski potkovanu informaciju. 

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia