Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Sve nadležne inspekcije potvrdile zakonito postupanje Grada Umaga: Umaška šetnica svima omogućuje pristup moru!
Progetti
12.04.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Sve nadležne inspekcije potvrdile zakonito postupanje Grada Umaga: Umaška šetnica svima omogućuje pristup moru!
Progetti
12.04.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Naši najstariji sugrađani pamte kako već desetljećima, iz raznih razloga ili zbog nelegalno uzurpiranih prilaza, na dijelovima umaške obale ne postoji slobodan pristup moru. No danas, kada smo napokon svjedoci izgradnje šetnice koja svim građanima omogućava slobodan pristup, svejedno se svakodnevno moramo boriti s negativno nastrojenim pojedincima, među kojima i pojedinim vijećnicima, koji osporavaju značaj projekta, ali i sve ono što se u našem gradu radi za budući razvoj.


Uvažavamo mišljenja svih naših sugrađana i shvaćamo da ne moraju svi biti oduševljeni izgradnjom umaške promenade, pogotovo oni koji su te dijelove obale uzurpirali zbog vlastitih interesa, no svjesno manipulirati građane pod krinkom 'vijećnika', iznašati neistine te podmetati čak i kada je sve vrlo transparentno i jasno, je zapravo vrlo podmuklo, jer šetnica predstavlja pravo i vlasništvo svih građana Umaga, pa i njih samih.


Napominjemo kako Grad Umag, sukladno važećim zakonima i propisima, upravlja i vodi brigu o pomorskom dobru na svome teritoriju. Pomorsko dobro je opće dobro i u općoj uporabi svih građana te, kao takvo, ne može biti objektom nečijih stvarnih prava, a pristup bi uvijek trebao biti omogućen svima. Nažalost, svjedoci smo da to i nije baš tako.


Grad Umag je odlučio trajno riješiti uzurpaciju pomorskog dobra i svim građanima omogućiti slobodan pristup moru izgradnjom šetnice na uzurpiranim trasama. Nadalje, osim što omogućuje slobodan pristup moru, šetnica na taj način, automatizmom, postaje i vlasništvom svih građana. To je pravo naših sugrađana i za navedeno ćemo se boriti do kraja, čak i kada to znači usprotiviti se pojedinim vijećnicima ili uzurpatorima.


Grad Umag, kao zakonski ovlaštenik upravljanja pomorskim dobrom, investitor je u izgradnji šetnice u duljini od cca. 500 m na potezu Alberi-Crveni Vrh, trasa kojoj je do nedavno bio onemogućen slobodan pristup. Za navedeno je ishodovana građevinska dozvola sa svim potrebnim preduvjetima.


Privatni interes i vlasništvo stranih državljana koji graniče sa šetnicom nisu upitni ili ugroženi jer se šetnica gradi isključivo na pomorskom dobru, no izgradnjom će taj dio morske obale biti dostupan svima, a ne korišten kao privatna plaža ili sunčalište pojedinaca.


To su činjenice, a istinu ne mogu iskriviti ad hoc okupljanja pojedinih vijećnika i stranih državljana koji svakodnevno prijavljuju Grad Umag raznim inspekcijama.


Nije tajna da su, pod pritiskom netočnih i zlonamjernih informacija plasiranih u medijima, na teren izašle sve nadležne državne inspekcije, njih pet. No, u lažima su kratke noge, te ovim putem s veseljem obavještavamo kako su sve inspekcije potvrdile upravo istinu: nakon svih pregleda utvrđeno je da Grad Umag zakonski ovlaštenik upravljanja pomorskim dobrom i da legalno izvodi radove na izgradnji šetnice. Stoga poručujemo svima da je vrijeme da se prestane s podmetanjima te da zajedno radimo za dobrobit građana cijelog područja grada Umaga.


Realizacijom šetnice, točnije umaške promenade, ostvariti ćemo naš najveći moralni cilj: jednakost za sve građane i sve one koji teritorij Umaga uistinu vole i poštuju.   

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia