Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Učinjen prvi korak ka otvaranju Srednje škole u Umagu
Educazione
22.12.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Učinjen prvi korak ka otvaranju Srednje škole u Umagu
Educazione
22.12.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Temeljem potpisanog Pisma namjere i zaključka s održanog sastanka u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a na inicijativu Grada Umaga-Umago, Skupština Istarske županije je donijela Odluku o izmjeni i proširenju mreže srednjih škola na području Županije, što je prvi korak ka osnivanju ustanove.


Spomenutu odluku mora potvrditi Vlada RH, nakon čega će Istarska županija moći donijeti Odluku o osnivanju ustanove, Srednje škole Umag.


Iako je prvotnom mrežom bilo predviđeno preseljenje Gospodarske škole Buje u Umag, Grad Umag-Umago je, s ciljem sprječavanja gašenja obrazovnih programa u Bujama i razvoja Buja općenito, predložio otvaranje potpuno novih obrazovnih programa u budućoj Srednjoj školi Umag, temeljem čega je odlučeno da će u budućoj Srednjoj školi Umag za početak biti otvoreni programi "Prirodoslovno-matematička gimnazija" i "Strojarski računalni tehničar (STEM područje)".


Zahvaljujemo Istarskoj županiji i MZO na suradnji i razumijevanju za potrebe razvoja Grada Umaga i njegovih građana.

Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia