Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Umag: Krenuli radovi na kompletnom obnavljanju ulice u naselju Moela
Progetti
28.09.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
Umag: Krenuli radovi na kompletnom obnavljanju ulice u naselju Moela
Progetti
28.09.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U okviru strateških investicija koje obuhvaćaju i rekonstrukciju ulica na području Umaga, pokrenuta je rekonstrukcija još jedne ulice, i to u naselju Moela, Ulice Otavija Zakinje, kao i slijepe ulice koja se veže na istu, ukupne dužine 200-tinjak metara.


Radovi koji će biti obuhvaćeni investicijom odnose se na komunalnu infrastrukturu, i to na kanal oborinske odvodnje, vodovod, javnu rasvjetu i eki kabelsku kanalizaciju. U dijelu trase prometnice, gdje je to moguće, predviđena je širina kolnika od 5,50 m, s dva vozno prometna traka, širine 2,75 m. Uz desni rub kolnih površina planirano je izvođenje jednostranog pješačkog hodnika, širine 1,20 m. Zbog postojeće izgradnje, u preostalom se dijelu trase prometnica izvodi kao kolno-pješačka površina, širine kolnika minimalno 3,0 m. Na križanju s pješačkim komunikacijama bit će osigurani uvjeti za pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Na rubu nogostupa predviđena je ugradnja rampi za sprječavanje arhitektonskih barijera, koje osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućavaju pristup kolniku i sigurno prelaženje ceste. Realizacijom navedenih radova, ova će trasa biti spremna i sanirana za narednu turističku sezonu, a kako bi i ovaj dio grada poprimio ljepši izgled, uz potpuno obnovljenu infrastrukturu, čime se uvelike produljuje vijek i kvaliteta ovog dijela prometnice.


Ova investicija predstavlja jednu u nizu izgradnji i sanacija komunalne te prometne infrastrukture na području Umaga, a u smjeru podizanja prometne sigurnosti prvenstveno sugrađana.

expand
expand
expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia