Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Novità
Notizia selezionata
UMAŠKA GOSPODARSKA ZONA UNGARIJA PRED REALIZACIJOM: U prodaji 27 nekretnina po poticajnim uvjetima, mjerama i cijenama
Economia
10.08.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novità
Notizia selezionata
UMAŠKA GOSPODARSKA ZONA UNGARIJA PRED REALIZACIJOM: U prodaji 27 nekretnina po poticajnim uvjetima, mjerama i cijenama
Economia
10.08.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Grad Umag već desetak godina sustavno i kontinuirano ulaže u izgradnju gospodarske zone Ungarija ne bi li svojim poduzetnicima omogućio najbolje uvjete za održivi razvoj poslovanja. Kako je riječ o zahtjevnim radovima, ali i velikim financijskim ulaganjima, bilo je potrebno desetak godina za dovršetak projekta, a upravo se nalazimo na samom kraju izgradnje umaške gospodarske zone Ungarija.


Tako je Grad Umag 3. kolovoza o.g. na raspolaganje stavio 27 nekretnina s područja gospodarske zone Ungarija na prodaju (www.umag.hr-obavijest). Nekretnine se protežu od površine 889 m2 pa sve do 10.204 m2, a zainteresiranim gospodarstvenicima Grad Umag kroz posebni poticajni program osigurava kupnju građevinskih čestica u svrhu gospodarske izgradnje po poticajnim uvjetima, mjerama i cijenama. Riječ je o nekretninama u djelomično izgrađenom i u komunalno uređenom dijelu. Planirane površine namijenjene su građenju zgrada proizvodnih, servisnih, veletrgovačkih, skladišnih, komunalnih, prometnih, trgovačkih, uslužnih, ugostiteljskih i/ili sličnih djelatnosti, kao i automehaničarskih, autolimarskih, stolarskih, bravarskih, tokarskih djelatnosti, djelatnosti prijevoza roba-špedicija i putnika, za proizvodnju energije te drugih.

Istovremeno Grad Umag je pokrenuo i postupak sufinanciranja kamata na kredite za ulaganja u gospodarsku zonu Ungarija u iznosu od 1,25 % na redovnu kamatu, čime su omogućeni povoljni krediti i na taj način su stvoreni preduvjeti za razvoj gospodarstva.


Ulaganjem u izgradnju gospodarske zone Ungarija, kroz Program poticajnih mjera i cijena u prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni Ungarija te kroz Program sufinanciranja kamata na kredite za gospodarstvenike koji ulažu u gospodarski razvoj na području gospodarske zone Ungarija, Grad Umag na najdirektniji način pomaže svim svojim zainteresiranim gospodarstvenicima te na konkretan način osigurava financijsku stabilnost i održivi razvoj gospodarstva na cijelom svojem području.


Naime, zbog svog visokog indeksa razvijenosti, Umag nije u mogućnosti dobiti državna ili EU sredstva kao pomoć za razvoj gospodarskih zona, a Županija, u čijoj je nadležnosti gospodarski razvoj, nije pokazala namjere ni želju za ulaganja u gospodarski razvoj Umaga. Upravo je iz dvaju navedenih razloga Grad Umag samostalno krenuo s velikim ulaganjem u vlastiti gospodarski razvoj ne bi li se, godinu po godinu, stvorili što bolji preduvjeti za razvoj gospodarstva. Samo u 2020. godini u gospodarsku zonu Ungarija uloženo je 15 milijuna kuna u izgradnju osnovne infrastrukture, od sustava kanalizacije, pa sve do izgradnje kompletnog oborinskog sustava te upojnih bunara čija je glavna svrha zaštititi okoliš od mogućih poplava. Nadalje, izrađena je elektronička komunalna infrastruktura te vodovod, a sve to u cijelosti o trošku Grada Umaga. Ujedno, izgrađena je nova mreža javne rasvjete, kao i sve potrebne prometnice, a tu su i nova parkirališta, nogostupi i biciklističke staze.


Sveobuhvatnim ulaganjem u gospodarsku zonu Ungarija, ista je u potpunosti spremna za nove investitore i gospodarstvenike, a time i za daljnji gospodarski razvoj Umaga na mikro razini. 

expand
expand
Condividi
Icon share
Icon Facebook
Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia