Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Attivo
Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija u 2022. godini
Inviti pubblici
16.03.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2022. godini, KLASA: 301-01/22-01/01, URBROJ:2163-9-02-22-2 od 03. ožujka 2022. godine, Grad Umag raspisuje


JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA GRADA UMAGA U 2022. GODINI


Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuje se putem sljedećih mjera:

1. Potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima (Obrazac 1)

2. Subvencija dijela troškova nabave dugotrajne materijalne imovine (Obrazac 2)

3. Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata (Obrazac 3)

4. Subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita (Obrazac 4)

5. Subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba (Obrazac 5)

Cjeloviti tekst Javnog poziva, Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2022. godine te Izjavu o korištenju potpore male vrijednosti možete preuzeti u nastavku:

Za sve dodatne upite možete se obratiti na adresu elektroničke pošte financije@umag.hr

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia