Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Javni poziv za popunjavanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Umaga - Umago
Altre informazioni
09.05.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

1. Pozivaju se svi zainteresirani građani (žene i muškarci) s područja Grada Umaga - Umago za iskazivanje interesa radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite i raspoređivanja u Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Umaga – Umago.

Postrojba je osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga – Umago (“Službene novine Grada Umaga – Umago”, broj 12/21) kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, a mobilizirat će se u slučaju velike nesreće ili katastrofe čije posljedice nadilaze mogućnosti redovnih operativnih snaga sustava civilne zaštite ili u slučaju neposredne prijetnje od velike nesreće i/ili katastrofe.


2. Na poziv se mogu javiti osobe starosne dobi od 18 do 50 godina života, osim osoba koje se nalaze u sljedećim kategorijama:

- trudnice, majke s djetetom mlađim od deset godina ili samohrani roditelji djeteta do 15 godina

- osobe koje se brinu o osobama s invaliditetom, starijim osobama ili o odraslom članu obitelji koji nije sposoban brinuti se za sebe, a žive u istom kućanstvu, osobe s invaliditetom i osobe trajno nesposobne za rad

- djelatne vojne osobe, službenici i namještenici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, pričuvnici pozvani na obuku, ugovorni pričuvnici, kadeti, osobe koje su pristupile dragovoljnom vojnom osposobljavanju, ročnici kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka, vojni obveznici mobilizirani u Oružane snage Republike Hrvatske, zaposlenici kojima je uvedena radna obveza

- policiji, žurnim službama, djelatnicima zdravstva te profesionalnim članovima drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite i službenicima i namještenicima središnjih tijela državne uprave

- zaposlenici u pravnim osobama i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjih tijela državne uprave.


3. Sve zainteresirane osobe mogu se javiti:

- osobno u Grad Umag – Umago, Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti, Trg slobode 7, u uredovno radno vrijeme gradske uprave, višem savjetniku za društvene djelatnosti (Niko Čančarević, tel. 052/702-972)

- putem pošte na adresu: Grad Umag – Umago, Trg slobode 7, 52470 Umag (Umago), s naznakom: Javni poziv za popunu Postrojbe civilne zaštite

- putem e-pošte: niko.cancarevic@umag.hr


4. Bez obzira na način prijave sve zainteresirane osobe uz prijavu trebaju dostaviti:

- popunjeni obrazac prijave koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva

- presliku osobne iskaznice.


5. Javni poziv je otvoren do popune Postrojbe.

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia