Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture
Inviti pubblici
20.07.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem u Umagu, G. Garibaldi br. 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeći:


JAVNI POZIV


NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA


Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018-Odluka USRH), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i Zaključka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Umaga-Umago:


Iz točke A Zaključka pod rednim brojem :

23 – NPC23: Alberi - Valfontane (k.o. Savudrija)


Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku.

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia