Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Obavijest o otvaranju ponuda
Altre informazioni
23.09.2022.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Sukladno točki 3.d) Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Umaga-Umago Klasa:363-01/22-03/02;Urbr:2163/9-02-22-2 od 17.08.2022. (u EOJN RH 2022/S 01K-0033346 dana 23.08.2022.) objavljuje se


OBAVIJEST O OTVARANJU PONUDA


Rok za dostavu ponuda je 23.09.2022. a sukladno gornjoj točci Obavijesti, točan datum će se objaviti na stranicama Grada. Otvaranje ponuda za davanje koncesije obaviti će Povjerenstvo za provedbu postupka koncesije dana


26.09.2022. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati


u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Umaga-Umago, Trg slobode 7, II kat, soba br. 22

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia