Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Avviso sulla definizione dei confini sulla strada non classificata
Inviti pubblici
08.10.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu , ul.G. Garibaldi 6, putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje objavljuje sljedeću


OBAVIJEST


Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u naselju Babići , NPC65 : Ž5006-Babići

(skretanje Berber) na k.č.br. 299/19 u k.o. LOVREČICA da će se dana 12. listopada (utorak) 2021. godine od 11:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granica zemljišta na kojem je izgrađena navedena nerazvrstana cesta.


Dana 15. listopada (petak) 2021. godine od 14:00 do 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 2021-17 za nerazvrstanu cestu naselju Babići.


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva N Geo d.o.o. za geodetske usluge, Karpinjanska 16, 52466 Novigrad, tel. +385(0)52 647 405, +385(0) 98 864 237,

e-mail : geo@noving.hr

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia