Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Obavijesti građanstvu o početku izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava, naselja Riva Laura, Crveni vrh, Alberi, Valfontane i Vila Cijani
Traffico
26.03.2021.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Privremena regulacija prometa za izvođenje radova u pet faza vrši se sukladno Elaboratu privremene regulacije prometa br.8/1598/24-2-20 izrađenom od UČKA KONZALTING d.o.o. iz Pazina u ožujku 2021.

Vremensko razdoblje u kom se planiraju izvoditi radovi je od 29. 03. do 15.06.2021.

Investitor tvrtka 6. maj odvodnja d.o.o. iz Umaga za predmetni zahvat u prostoru ishodovao je lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/13-02/68 URBROJ: 2105/05-09/02-16-7 od 29.07.2016. i Rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009 URBROJ: 2105/05-09/02-18-0002 od dana 05. 07. 2018.

Izvođač radova je tvrtka GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, Koper , Slovenija.

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia