Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Notizie
Avviso selezionato
Non attivo
Obilježavanje granica nerazvrstanih cesta i javni uvid u geodetski elaborat
Altre informazioni
03.04.2024.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Grad Umag, sa sjedištem Umagu , ul.G. Garibaldi 6,

putem UO za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje

objavljuje sljedeću:


OBAVIJEST

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste:


• Siparska ulica u naselju Zambratija (šifra ulice 154), izvedena na k.č.br. 1018/1, 1021/6, 1021/7, 1045/1, 1045/10 i 1048/1 u k.o. Umag,

• Slijepa ulica u naselju Zambratija (šifra ulice 159), izvedena na k.č.br. 1045/9 u k.o. Umag,

• Dolinska ulica u naselju Zambratija (šifra ulice 150), izvedena na k.č.br. 974, 977/4, 977/5, 977/6, 978, 979, 987/6, 990/1 i 1038/1 u k.o. Umag,


da će se dana 5. travnja (petak) 2024. godine od 09:00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojima je izgrađena navedena nerazvrstana cesta, a dana 11. travnja (četvrtak) od 10:00 do 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga na adresi Umag, G. Garibaldi 6, biti će moguće izvršiti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja cesta br. 92/2021, 93/2021 i 3/2024 za predmetne nerazvrstane ceste u naselju Zambratija, Grad Umag .


Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica cesta te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke Geoured Brajković d.o.o. za geodetske djelatnosti, Trg hodočasnika 1, 52000 Pazin, tel. +385(0) 91 622 1661,

e-mail : geoured.brajkovic@gmail.com

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia