Accessibility icon
Strumenti di accessibilità
Testo grande
Inverti il colore
Bianco e nero
Spaziatura del carattere
Interlinea
Cursore grande
Ripristina strumenti
Icon home
Per i genitori
Avvisi
Avviso selezionato
Non attivo
Anketa - Javni prijevoz putnika Istarske županije
Altre informazioni
10.10.2023.
Condividi
Icon share
Icon Facebook

Istarska županija je sukladno strateškim ciljevima na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini pokrenula izradu studije za unapređenje sustava županijskog javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Ovim putem županija poziva građane da ispune anketu kako bi se prikupili podaci koji će doprinijeti tom unapređenju.


Krajem 2018. godine županije Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska zajedno su usvojile zajednički strateški dokument pod nazivom Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Tim dokumentom strateški su zacrtale razvoj održivog prometa, uključujući i unapređenja sustava javnog prijevoza putnika. Kao jedna mjera u tom planu jest i razvoj suvremenog sustava javnog prijevoza putnika koji treba postati temelj kvalitetnog povezivanja cijele regije.


Prvi korak na tom putu izrada je studije za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u Istarskoj županiji. Izrađivač studije jest Sveučilište Sjever, Varaždin/Koprivnica, Odjel za logistiku i održivu mobilnost. Ovaj odjel koji djeluje u sklopu integriranog sveučilišta u Varaždinu i Koprivnici ima veliko iskustvo u izradu studija razvoja održivih prometnih rješenja, pa tako i unapređenja sustava javnog prijevoza putnika.


Ovim se dokumentom želi prvo unaprijediti sustav županijskog autobusnog prijevoza, uz prijedloge kako taj sustav u budućnosti pretvoriti u integrirani prijevoz putnika – IPP. U sustavu IPP uspostaviti će se usklađenost voznih redova vlakova i autobusa, te će se uspostaviti jedinstveni tarifni sustav za oba sustava. To će praktično značiti da će sa zajedničkim prijevoznim kartama građani moći kombinirati putovanja vlakom i autobusom. Uz usklađene vozne redove, presjedanja će biti moguća u kratkom vremenu, a to će građanima omogućiti velike mogućnosti putovanja i dostupnost čitave županije, pa i šire regije.


Kvalitetan javni prijevoz putnika motivira veliki broj ljudi da ga učestalo koriste, te tada znatno manje putuju automobilima. To društvu donosi manje zagađenja, manje prometne gužve, veću ukupnu prometnu sigurnost i manju potrošnju pogonske energije. Regije s kvalitetnijim javnim prijevozom su dostupnije te ostvaruju više ekonomskih aktivnosti, što donosi veće prihode i veću kvalitetu života. Manjim korištenjem automobila znatno se smanjuje i potreba za korištenjem velike količine prostora za parkiranje vozila, čime se prostori mogu osloboditi za druge važne namjene.


Za uspješan završetak izrade studije potrebna je i vaša aktivna uloga. Vaše sudjelovanje pomoći će izrađivačima kako bi došli do kvalitetnih rješenja. Dakle, kako bi studija osigurala prijedloge kvalitetnih rješenja za javni prijevoz Istre, Istarska županija i Sveučilište Sjever vas pozivaju da pristupite ispunjavanju anketnog upitnika koji se nalazi na sljedećem linku:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNikPDRZ1LxspD324EZWYxBqXObQFshr78VQe4nTx0DJOTBg/viewform

Iscriviti al nostro
newsletter.
Invia
Invia