Accessibility icon
Alati pristupačnosti
Veliki tekst
Invertiraj boju
Crno-bijelo
Razmak slova
Razmak redova
Veliki kursor
Resetiraj alate
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Gradsko vijeće: Predstavljen Proračun za 2024. godinu
Gradsko vijeće
22.11.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Gradsko vijeće: Predstavljen Proračun za 2024. godinu
Gradsko vijeće
22.11.2023.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

U Umagu je danas, 22. studenog 2023. godine, održan prvi dio 14. sjednice Gradskog vijeća i prezentacija prijedloga Proračuna za 2024. godinu.


Po predstavljanju Proračun za 2024. godinu i predloženog iznosa od 46.915.000,00 eura, od kojih je gotovo 13 milijuna eura rezervirano za proračunske korisnike, vijećnicima je dana mogućnost da do 1. prosinca predlože amandmane na isti.


Proračun je najvažniji financijski i razvojni dokument svake jedinice lokalne samouprave, koji u sebi sadrži smjernice i projekte za naredno jednogodišnje razdoblje, s projekcijama budućeg dvogodišnjeg razdoblja. Prema već ustaljenoj praksi, Grad Umag najviše izdvaja za obrazovanje, što ove godine iznosi čak 12 milijuna eura.


Strateškim projektom „Umag-grad djece“, Grad Umag nastavlja s uređenjem OŠ Marije i Line, i to planiranjem novog budućeg aneksa zgrade škole čime će se omogućiti daljnji razvoj škole. U planu je priprema projektne dokumentacije za izgradnju nove Talijanske škole „Galileo Galilei“, a valja napomenuti kako se intenzivno nastavlja i izgradnja nove Područne škole u Svetoj Mariji na Krasu, za što će u 2024. biti izdvojeno 2,2 milijuna eura. Nastavlja se i s izgradnjom obrazovnog kampusa u Komuneli, ali i s opremanjem / izgradnjom dječjih igrališta u gradu i naseljima (546.500,00 eura) te uređenjem svih naših dječjih vrtića.


Grad Umag nastavlja i s ostalim strateškim investicijama pa se u 2024. godini, kao dio zelenih politika u zaštiti okoliša „Umag: Green City-Smart City“, ulaže do sada rekordnih 6 milijuna eura. Kao jedini grad u Hrvatskoj, planira se sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo-zapad (4.096.106,00 eura) te se nastavlja izgradnja i uređenje odlagališta, reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala „Valdemat“, a za što je predviđen iznos od gotovo 1,1 milijuna eura.


Nadalje, kada su u pitanju ceste i prometnice, predviđena su pozamašna ulaganja. Gotovo 3,6 milijuna eura bit će usmjereno na izgradnju novih sadržaja i prometnica, 576.500,00 eura bit će uloženo u održavanje cesta na području grada, dok će se 440 tisuća eura usmjeriti u ulaganja u županijske i državne ceste na našem području.


Jedan od svakako najzanimljivijih projekata, vrijednosti 3,4 milijuna eura, bit će i nova gradska tržnica, čija je izgradnje nedavno započela. Predviđa se i dovršetak rekonstrukcije groblja Sv. Andrije (290.000,00 eura), ali i naše prekrasne rive, za što je u Proračunu osigurano 2,2 milijuna eura. Na kraju, nastavlja se i projekt izgradnje za sve nas strateškog projekta „Umaške morske promenade“, koja će u konačnici svima omogućiti dostupnost do neotkrivenih plaža našega grada.


Vjerujemo da će do realizacije svakog navedenog projekta doći, za što je potrebna stabilnost te uredno punjenje, ali i transparentnost proračuna. Kao što uvijek ističem, Grad Umag se nalazi u svojoj najintenzivnijoj razvojnoj fazi, a svake godine činimo sve što je u našim mogućnostima da odemo korak dalje u podizanju kvalitete života naših sugrađana, što nam je kao jedinici lokalne samouprave, osnovna misija“ napomenuo je gradonačelnik Bassanese.


Nakon predstavljanja prijedloga Proračuna za 2024. godinu, vijećnici IDS-a te nezavisni vijećnici su, bez ikakvog obrazloženja, napustili sjednicu Gradskog vijeća i time onemogućili daljnji rad Vijeća zbog nedostatka kvoruma.


14. Sjednica Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago se uredno nastavlja za 7 dana, u utorak 28. studenog 2023. godine

Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji