Icon home
Novosti
Odabrana novost
Jednoglasno usvojena odluka: porezni paušal po krevetu u Umagu ostaje 300,00 kuna
Gospodarstvo
31.01.2019.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Jednoglasno usvojena odluka: porezni paušal po krevetu u Umagu ostaje 300,00 kuna
Gospodarstvo
31.01.2019.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

 U cilju motiviranja i poticanja djelatnosti privatnog iznajmljivanja u turizmu direktnim utjecajem na što niže namete, na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga, održanoj 30. siječnja 2019. godine, Gradsko je vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog gradonačelnika Vilija Bassanesea o ne podizanju visine paušalnog poreza po krevetu.

Tako je na Sjednici odlučeno kako paušal po krevetu za privatne iznajmljivače ostaje isti, 300,00 kuna godišnje, na zadovoljstvo svih umaških iznajmljivača kojih je u Umagu registrirano čak 1.128, a koji ukupno broje 6.127 ležajeva. Podsjećamo, ukoliko Gradska vijeća jedinica lokalnih samouprava do konca siječnja o.g. ne donesu Odluku o navedenom nametu, paušal će automatizmom porasti na 750,00 kuna. Umag se stoga na vrijeme odlučio poduzeti korake u smjeru podrške privatnim iznajmljivačima te je ostavio visinu paušalnog poreza po krevetu na jednakoj razini kao i prije izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak.


Visina paušalnog poreza određuje se za sva naselja na području Grada Umaga u kojima se nalazi soba, apartman i kuća za odmor, odnosno kamp, a kategorizirani su u razred turističkog mjesta A. Paušalni porez po krevetu plaća se u iznosu od 300,00 kuna, dok se paušalni porez po smještajnoj jedinici u kampu plaća u iznosu od 900,00 kuna.


Grad Umag kao turistička destinacija koja svake godine ulazi u TOP 5 destinacija u Hrvatskoj, s ciljem da na vrhu ljestvice i ubuduće ostane, nastoji poduzimati sve mjere na koje kao jedinica lokalne samouprave ima utjecaja, kako bi na direktan ili indirektan način kontinuirano poticao rast i razvoj turizma. Ukoliko k tome pridodamo činjenicu kako se svake godine u Umagu provodi niz investicija koje naš grad pretvaraju u sve ljepše, ugodnije, a time i privlačnije mjesto za boravak turista, sigurni smo kako smo na dobrom putu da Umag jednoga dana bude „okrunjen“ i prestižnom titulom najbolje destinacije u Lijepoj našoj.

Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji