Icon home
Novosti
Odabrana novost
Onkološki pacijenti SZ Istre krenuli s terapijama u Umagu
Zdravstvo
15.02.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader
Icon home
Novosti
Odabrana novost
Onkološki pacijenti SZ Istre krenuli s terapijama u Umagu
Zdravstvo
15.02.2022.
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
imageLoader

Nastojanjem da se građanima Umaga, kao i okolnih gradova i općina, osigura što kvalitetnija zdravstvena skrb, Grad Umag je lani pokrenuo inicijativu davanja terapija onkološkim bolesnicima u prostorijama umaške ispostave IDZ-a, a koju su Opća bolnica Pula i Istarski domovi zdravlja svesrdno prihvatili. Tako je u studenome umaški Dom zdravlja započeo s provođenjem terapija te trenutno nekolicina pacijenata s područja SZ Istre, temeljem odobrenja njihovih liječnika onkologa, prima terapije u Umagu.


Ovom inicijativom pruža se direktna pomoć onkološkim pacijentima s područja sjeverozapada Istre, i to primanjem terapije u blizini njihova prebivališta, s direktnim utjecajem na smanjenje pritiska na bolnice u Puli i Rijeci, ali i na smanjenje troškova. Umaške ispostave Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ i Istarskih domova zdravlja brinu o području 360 km2 i oko 27000 stanovnika van turističke sezone, a broj korisnika višestruko se povećava tijekom turističke sezone. Od početka devedesetih godina područje sjeverozapadne Istre je uskraćeno za učinkovitu hitnu medicinsku pomoć u OB Izola pa su za većinom specijalističkih pregleda i pretraga građani Umaga prinuđeni putovati u udaljene bolnice u Puli (100 km) i Rijeci (110 km), što umanjuje dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te povećava troškove.


Glavna sestra Istarskih domova zdravlja - ispostava Umag, Karmen Horvatić, mag.med.techn, izrazila je zadovoljstvo s početkom rada s onkološkim pacijentima, prije svega radi pošteđenosti dodanih putovanja i troškova za pacijente te dodaje kako je zadovoljstvo pacijenata njima kao struci najveća motivacija za rad.


Prema podacima OB Pula, od 6901 pacijenta oboljelih od malignih bolesti, koji terapije primaju u Puli, čak 366 njih, odnosno 5%, je s područja sjeverozapadne Istre. Tome treba pridodati i veliki broj bolesnika koji po redovne terapije odlaze u Rijeku i Zagreb pa je realni broj osoba na liječenju znatno veći.


„Projekt davanja kemoterapije i suportivne („pomoćne“) terapije pacijentima sa zloćudnim bolestima u kućnim uvjetima logičan je slijed razvoja medicine usmjerene prema bolesniku. U budućnosti će se i mnogi drugi zdravstveni procesi provoditi u kućnim uvjetima, čime će se ne samo približiti medicina bolesniku nego znatno personalizirati sav postupak liječenja“ naglašava voditelj Odjela internističke onkologije s hematologijom, doc.dr.sc. Dragan Trivanović.


Navodi kako su se u ranijim fazama podizanja kvalitete liječenja pacijenata sa zloćudnim bolestima izborili da se i najmodernija, ciljana imunoterapija, može primati u Istarskoj županiji, a ne samo u kliničkim bolničkim centrima. U nastavku su uveli elastomerske pumpe koje omogućuju pacijentima da kemoterapiju primaju kroz nekoliko dana u kućnim uvjetima, a ne da su neophodno hospitalizirani u bolnici. Trivanović ujedno navodi kako je sljedeći logičan korak poboljšanja kvalitete liječenja upravo davanje suportivne terapije poput potkožnih injekcija, skidanje elastomerskih pumpa i slično, što za direktnu posljedicu ima eliminaciju nepotrebnog putovanja po 100 km u jednom smjeru samo radi jedne kratke injekcije ili sličnih postupaka. „Ovo kvalitativno poboljšanje pionirski je iskorak u Hrvatskoj“ zaključuje Trivanović.


Medicinsko je osoblje umaškog Doma zdravlja prošlo obuku za davanje terapija onkološkim bolesnicima te je već krenulo s radom. Osim mogućnosti dobivanja terapije u Umagu, Grad Umag, još od 2015. godine onkološkim bolesnicima potpuno besplatno nudi usluge limfne drenaže kao terapiju za sprječavanje limfedema, a koju na preporuku liječnika specijaliste obavlja stručna osoba medicinske struke, specijalizirana za tu vrstu terapije. Osim same terapije, onkološkim bolesnicima je na raspolaganju i usluga savjetovanja vezana za nabavku potrebnih medicinskih sredstava.


„Sve naše aktivnosti se odlično naslanjaju na „Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. godine“ usvojen od strane Sabora Republike Hrvatske 15.12.2020. U nastavku se planira ovaj projekt proširiti i na druge lijekove i postupke za što je potrebna suradnji svih strana zdravstvenog sustava. Bolesnici su prepoznali ovu inicijativu pulske bolnice i doma zdravlja, a za punu primjenu bit će potrebna optimizacija suradnje primarne, sekundarne, palijativne i patronažne službe županije„ izjavila je ravnateljica OB Pula, doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr.med.


Gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese izrazio je veliko zadovoljstvo i zahvalnost na realizaciji ovog iznimno važnog pilot projekta na našem području, a kojim se dodatno podiže kvaliteta zdravstvene skrbi u našoj zajednici.


„Zahvaljujući ovom jedinstvenom i jedinom za sad pilot projektu u Hrvatskoj, svi građani, onkološki bolesnici sjeverozapada Istre koji se bore za svoj život, u Umagu konačno imaju mogućnost onkološkog liječenja. Neopisivo sam zahvalan svim institucijama i osobama koje su dale sve od sebe, a kako bi se ovaj hvalevrijedan projekt pokrenuo u našem gradu“ izjavio je gradonačelnik Bassanese. 

expand
expand
Podijeli s drugima
Icon share
Icon Facebook
Prijavite se na naš
newsletter.
Pošalji
Pošalji